Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png 206c08bf7adcc480ef461feefcac0350
orzel.png 0cbae5bbf7a8cd64a3f3e68cbf254d56
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 6dfb834524990847819139940ba6df0c
Ocena sytuacji radiacyjnej kraju
04-04-2016

Zgodnie z art. 72 ustawy Prawo atomowe Prezes PAA dokonuje systematycznej oceny sytuacji radiacyjnej kraju. Podstawą do takiej oceny są dane pozyskiwane z monitoringu radiacyjnego, informacje na temat zdarzeń radiacyjnych w kraju oraz informacje pozyskiwane od innych państw i organizacji międzynarodowych.

Systematyczna ocena sytuacji radiacyjnej kraju jest prowadzona przez Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych (CEZAR), stanowiące wyodrębnioną komórkę organizacyjną PAA. Zadania Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych obejmują:

  • zbieranie, weryfikację oraz analizę danych monitoringowych,
  • prowadzenie baz danych i obsługę systemów informatycznych istotnych dla oceny sytuacji radiacyjnej kraju,
  • weryfikację i analizę informacji na temat zdarzeń radiacyjnych oraz reagowanie na zdarzenia radiacyjne (w tym prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego oraz funkcjonowanie Służby Awaryjnej Prezesa PAA),
  • współpraca z krajowymi instytucjami oraz z centrami awaryjnymi innych państw i organizacji międzynarodowych w zakresie monitoringu radiacyjnego i zarządzania kryzysowego,
  • prognozowanie rozwoju sytuacji radiacyjnej kraju oraz zagrożeń dla ludności i środowiska.
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 3474bd07e8b01cbe5eac547a4db71d5f
buttonBJiOR.png 260fee6a3be777356130e2a876772dd4
buttonEPUAP.png c36321f52a6b121c183d44d1ea4800a3
buttonNEWSLETTER.png 82bc73b005767d41b9157164344ab6b8
buttonBIP2.png 431c5dbcb5a5c857b9bf4229f40852e0
buttonTwitter.png edc69a2b13fc35983b2108ac013bb8f3