Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png 8683dbc8d5a3e2c6c490d0c9d7879d4b
orzel.png 1a0da620d3b65671d358a3f22f547ebd
pl
en
top news port mstr
 
Ocena sytuacji radiacyjnej kraju
04-04-2016

Zgodnie z art. 72 ustawy Prawo atomowe Prezes PAA dokonuje systematycznej oceny sytuacji radiacyjnej kraju. Podstawą do takiej oceny są dane pozyskiwane z monitoringu radiacyjnego, informacje na temat zdarzeń radiacyjnych w kraju oraz informacje pozyskiwane od innych państw i organizacji międzynarodowych.

Systematyczna ocena sytuacji radiacyjnej kraju jest prowadzona przez Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych (CEZAR), stanowiące wyodrębnioną komórkę organizacyjną PAA. Zadania Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych obejmują:

  • zbieranie, weryfikację oraz analizę danych monitoringowych,
  • prowadzenie baz danych i obsługę systemów informatycznych istotnych dla oceny sytuacji radiacyjnej kraju,
  • weryfikację i analizę informacji na temat zdarzeń radiacyjnych oraz reagowanie na zdarzenia radiacyjne (w tym prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego oraz funkcjonowanie Służby Awaryjnej Prezesa PAA),
  • współpraca z krajowymi instytucjami oraz z centrami awaryjnymi innych państw i organizacji międzynarodowych w zakresie monitoringu radiacyjnego i zarządzania kryzysowego,
  • prognozowanie rozwoju sytuacji radiacyjnej kraju oraz zagrożeń dla ludności i środowiska.
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png b8bb99d9873a29393c63387b43dad5c3
buttonBJiOR.png 7bab8c3e1e83b081165b0ce5a90ac6a1
buttonEPUAP.png 438006e97da5f1b2575c9d250a01be6f
buttonNEWSLETTER.png a0dadb21dc2c07f71583b3e32f165a39
buttonBIP2.png 406cca4fafad265474dbcfac1fc14e7e
buttonTwitter.png fb55b25d532a566036db8cf05a732f1e