Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png a253845e33ca5d4c8ada879e3655bcfc
orzel.png 38330e36f7edfe28111bbfe744d0f4a1
pl
en
top news port mstr
 
Ocena sytuacji radiacyjnej kraju
04-04-2016

Zgodnie z art. 72 ustawy Prawo atomowe Prezes PAA dokonuje systematycznej oceny sytuacji radiacyjnej kraju. Podstawą do takiej oceny są dane pozyskiwane z monitoringu radiacyjnego, informacje na temat zdarzeń radiacyjnych w kraju oraz informacje pozyskiwane od innych państw i organizacji międzynarodowych.

Systematyczna ocena sytuacji radiacyjnej kraju jest prowadzona przez Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych (CEZAR), stanowiące wyodrębnioną komórkę organizacyjną PAA. Zadania Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych obejmują:

  • zbieranie, weryfikację oraz analizę danych monitoringowych,
  • prowadzenie baz danych i obsługę systemów informatycznych istotnych dla oceny sytuacji radiacyjnej kraju,
  • weryfikację i analizę informacji na temat zdarzeń radiacyjnych oraz reagowanie na zdarzenia radiacyjne (w tym prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego oraz funkcjonowanie Służby Awaryjnej Prezesa PAA),
  • współpraca z krajowymi instytucjami oraz z centrami awaryjnymi innych państw i organizacji międzynarodowych w zakresie monitoringu radiacyjnego i zarządzania kryzysowego,
  • prognozowanie rozwoju sytuacji radiacyjnej kraju oraz zagrożeń dla ludności i środowiska.
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png 2cb1c9d630696a4b509aaf35c99206e9
buttonBJiOR.png 229575b9838d6f107c705a3b3aa96fb9
buttonEPUAP.png 2d147e33225c99c9ec36ada127fddcfe
buttonNEWSLETTER.png fd79564ecd63901530f48e61aa08d49b
buttonBIP2.png c9f3fec904cd91c8becca0aa698da381
buttonTwitter.png da42393fdd7064820deaf8a93cff34f5