Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png 94c84e747dca9381a07963252a1db508
orzel.png 3f8422cfbe1f3ad094cd792a1df88d10
pl
en
top news port mstr
 
konsultacje baner FP.png 23340536666486f79449213b8396505f
Ocena sytuacji radiacyjnej kraju
04-04-2016

Zgodnie z art. 72 ustawy Prawo atomowe Prezes PAA dokonuje systematycznej oceny sytuacji radiacyjnej kraju. Podstawą do takiej oceny są dane pozyskiwane z monitoringu radiacyjnego, informacje na temat zdarzeń radiacyjnych w kraju oraz informacje pozyskiwane od innych państw i organizacji międzynarodowych.

Systematyczna ocena sytuacji radiacyjnej kraju jest prowadzona przez Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych (CEZAR), stanowiące wyodrębnioną komórkę organizacyjną PAA. Zadania Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych obejmują:

  • zbieranie, weryfikację oraz analizę danych monitoringowych,
  • prowadzenie baz danych i obsługę systemów informatycznych istotnych dla oceny sytuacji radiacyjnej kraju,
  • weryfikację i analizę informacji na temat zdarzeń radiacyjnych oraz reagowanie na zdarzenia radiacyjne (w tym prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego oraz funkcjonowanie Służby Awaryjnej Prezesa PAA),
  • współpraca z krajowymi instytucjami oraz z centrami awaryjnymi innych państw i organizacji międzynarodowych w zakresie monitoringu radiacyjnego i zarządzania kryzysowego,
  • prognozowanie rozwoju sytuacji radiacyjnej kraju oraz zagrożeń dla ludności i środowiska.
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png e4fd8857e4e966c8c8719e68c1744ad0
buttonBJiOR.png faa2e92f93aff546fae14d4a02546506
buttonEPUAP.png 4533c8c3ab606669e61ec8011d425b98
buttonNEWSLETTER.png 162878ac086b5de80525b67ceac4c08f
buttonBIP2.png da02673145c16f02dd8389d511283df8
buttonTwitter.png 59f9e910e524b1d5f9243d242e164acd