Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png cbd9e0debc281c19c5edd240e1159a51
orzel.png 9135d33f1f6da1352cb7788b9333dd4b
pl
en
top news port mstr
 
Ocena sytuacji radiacyjnej kraju
29-04-2015

Zgodnie z art. 72 ustawy Prawo Atomowe Prezes PAA dokonuje systematycznej oceny sytuacji radiacyjnej kraju. Podstawą do takiej oceny są dane pozyskiwane z monitoringu radiacyjnego, informacje na temat zdarzeń radiacyjnych w kraju oraz informacje pozyskiwane od innych państw i organizacji międzynarodowych.

Systematyczna ocena sytuacji radiacyjnej kraju jest prowadzona przez Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych CEZAR, stanowiące wyodrębnioną komórkę organizacyjną PAA. Zadania Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych CEZAR obejmują:

  • zbieranie, weryfikację oraz analizę danych monitoringowych,
  • prowadzenie baz danych i obsługę systemów informatycznych istotnych dla oceny sytuacji radiacyjnej kraju,
  • weryfikację i analizę informacji na temat zdarzeń radiacyjnych oraz reagowanie na zdarzenia radiacyjne (w tym prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego oraz funkcjonowanie Służby Awaryjnej Prezesa PAA),
  • współpraca z krajowymi instytucjami oraz z centrami awaryjnymi innych państw i organizacji międzynarodowych w zakresie monitoringu radiacyjnego i zarządzania kryzysowego.
  • prognozowanie rozwoju sytuacji radiacyjnej kraju oraz zagrożeń dla ludności i środowiska.
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png bf2e055f7f52c4f90c06522036c63ac1
buttonBJiOR.png 059462a4714ebd33fbefeb639df75c0e
buttonEPUAP.png 5022082ff8b9bbff57b8b22258f66ecd
buttonNEWSLETTER.png 16cf7c1e826d845abbc945e119c5b1db
buttonBIP2.png 5aaa53364bd98a308365dc9027f97ed7
buttonTwitter.png cb6a4258bf2c82e54788fee19620066b