Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png 5e5427fa5ec53244559f2d24035fa1b1
orzel.png 1f6638092f097875ccc2e716493042dd
pl
en
top news port mstr
 
Ocena sytuacji radiacyjnej kraju
04-04-2016

Zgodnie z art. 72 ustawy Prawo atomowe Prezes PAA dokonuje systematycznej oceny sytuacji radiacyjnej kraju. Podstawą do takiej oceny są dane pozyskiwane z monitoringu radiacyjnego, informacje na temat zdarzeń radiacyjnych w kraju oraz informacje pozyskiwane od innych państw i organizacji międzynarodowych.

Systematyczna ocena sytuacji radiacyjnej kraju jest prowadzona przez Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych (CEZAR), stanowiące wyodrębnioną komórkę organizacyjną PAA. Zadania Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych obejmują:

  • zbieranie, weryfikację oraz analizę danych monitoringowych,
  • prowadzenie baz danych i obsługę systemów informatycznych istotnych dla oceny sytuacji radiacyjnej kraju,
  • weryfikację i analizę informacji na temat zdarzeń radiacyjnych oraz reagowanie na zdarzenia radiacyjne (w tym prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego oraz funkcjonowanie Służby Awaryjnej Prezesa PAA),
  • współpraca z krajowymi instytucjami oraz z centrami awaryjnymi innych państw i organizacji międzynarodowych w zakresie monitoringu radiacyjnego i zarządzania kryzysowego,
  • prognozowanie rozwoju sytuacji radiacyjnej kraju oraz zagrożeń dla ludności i środowiska.
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png be770ad54d16b1071f956fb4cf82bb7d
buttonBJiOR.png ef68815cf7a8fa23d07cb29e36894f36
buttonEPUAP.png b426560580669d99d2664ebcfb582afb
buttonNEWSLETTER.png 3057e3b6005ef071126f791cfedfdbcf
buttonBIP2.png b63436d3e003e1490acbd880e69e6fe2
buttonTwitter.png 45af0a5f765990e464c3b49745f52c21