Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png e3fb65fd62b574bfc80c20c863376d0f
orzel.png d7d04d243102cc8b4a725e53c51f6fc9
pl
en
top news port mstr
 
konsultacje baner FP.png 57851c035d29b4fd5e30cd1c3a53328f
Misja, wizja i strategia działania
04-04-2016

Wizja:

Państwowa Agencja Atomistyki jest nowoczesnym, kompetentnym urzędem dozoru jądrowego, cieszącym się powszechnym autorytetem i zaufaniem, którego praca jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Misja:

Państwowa Agencja Atomistyki, poprzez działania regulacyjne i nadzorcze, dąży do zapewnienia, by działalność mogąca powodować narażenie na promieniowanie jonizujące była prowadzona w sposób bezpieczny dla pracowników, społeczeństwa i środowiska.

Misję swą PAA realizuje poprzez:

 • sprawowanie państwowego dozoru działalności mogących powodować narażenie na promieniowanie jonizujące;
 • systematyczną ocenę sytuacji radiacyjnej kraju;
 • podejmowanie odpowiednich działań w przypadku powstania zdarzeń radiacyjnych;
 • współpracę w celu wypełniania zobowiązań Polski w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wynikających z traktatów, konwencji oraz umów międzynarodowych,

dysponując w tym celu:

 • odpowiednimi - krajowymi i międzynarodowymi - instrumentami prawnymi;
 • danymi z systemów monitoringu radiacyjnego;
 • uprawnieniami do wydawania zezwoleń, prowadzenia kontroli i ewidencji;
 • odpowiednio przygotowaną kadrą inspektorów i innych specjalistów.

 

 Cele strategiczne:

 • Zwiększenie poziomu zabezpieczeń źródeł promieniotwórczych w Polsce
 • Rozwój kompetencji do realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
 • Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 3061d8fff5fc06237d47f5337d52399a
buttonBJiOR.png 4dec70f283dbb4fab1aea4aa5e46851e
buttonEPUAP.png f092ddd6b2f4ebb275360c7ca0c524b6
buttonNEWSLETTER.png 22e36971751ff47af08c9e1e29b642ff
buttonBIP2.png af5e07d3f5b40ef43e7e7a9a07d2161c
buttonTwitter.png c1bc1aeaff917dd0a7b84e725fcbb18b