Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png d53300e8073be49ba9565301dd5b9109
orzel.png 5b2dbdc0723514bf557001c7295b70b3
pl
en
top news port mstr
 
Misja, wizja i strategia działania
04-04-2016

Wizja:

Państwowa Agencja Atomistyki jest nowoczesnym, kompetentnym urzędem dozoru jądrowego, cieszącym się powszechnym autorytetem i zaufaniem, którego praca jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Misja:

Państwowa Agencja Atomistyki, poprzez działania regulacyjne i nadzorcze, dąży do zapewnienia, by działalność mogąca powodować narażenie na promieniowanie jonizujące była prowadzona w sposób bezpieczny dla pracowników, społeczeństwa i środowiska.

Misję swą PAA realizuje poprzez:

 • sprawowanie państwowego dozoru działalności mogących powodować narażenie na promieniowanie jonizujące;
 • systematyczną ocenę sytuacji radiacyjnej kraju;
 • podejmowanie odpowiednich działań w przypadku powstania zdarzeń radiacyjnych;
 • współpracę w celu wypełniania zobowiązań Polski w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wynikających z traktatów, konwencji oraz umów międzynarodowych,

dysponując w tym celu:

 • odpowiednimi - krajowymi i międzynarodowymi - instrumentami prawnymi;
 • danymi z systemów monitoringu radiacyjnego;
 • uprawnieniami do wydawania zezwoleń, prowadzenia kontroli i ewidencji;
 • odpowiednio przygotowaną kadrą inspektorów i innych specjalistów.

 

 Cele strategiczne:

 • Zwiększenie poziomu zabezpieczeń źródeł promieniotwórczych w Polsce
 • Rozwój kompetencji do realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
 • Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png f1d93a81603bd87d14b5572969af819c
buttonBJiOR.png 6eb6ee72f12d64a67ccdda3d0513debe
buttonEPUAP.png 7cb81e329c4aca87a8cc65433cf5e4e6
buttonNEWSLETTER.png 95a70bec55de3e92f063e756b67ce33b
buttonBIP2.png 36c7eb734aadf8c5867a98307b72c9ff
buttonTwitter.png 90f0c58e8e4b5a00aecbdc4729341cb1