Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png b81d526821289ff7cf01aff1fb97faa6
orzel.png 55742748cb3ced6b1d9b2a32c2e72d6c
pl
en
top news port mstr
 
Misja, wizja i strategia działania
02-04-2015

Wizja:

Państwowa Agencja Atomistyki jest nowoczesnym, kompetentnym urzędem dozoru jądrowego, cieszącym się powszechnym autorytetem i zaufaniem, którego praca jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Misja:

Państwowa Agencja Atomistyki, poprzez działania regulacyjne i nadzorcze, dąży do zapewnienia, by działalność mogąca powodować narażenie na promieniowanie jonizujące była prowadzona w sposób bezpieczny dla pracowników, społeczeństwa i środowiska.

Misję swą PAA realizuje poprzez:

 • sprawowanie państwowego dozoru działalności mogących powodować narażenie na promieniowanie jonizujące;
 • systematyczną ocenę sytuacji radiacyjnej kraju;
 • podejmowanie odpowiednich działań w przypadku powstania zdarzeń radiacyjnych;
 • współpracę w celu wypełniania zobowiązań Polski w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wynikających z traktatów, konwencji oraz umów międzynarodowych,

dysponując w tym celu:

 • odpowiednimi - krajowymi i międzynarodowymi - instrumentami prawnymi;
 • danymi z systemów monitoringu radiacyjnego;
 • uprawnieniami do wydawania zezwoleń, prowadzenia kontroli i ewidencji;
 • odpowiednio przygotowaną kadrą inspektorów i innych specjalistów.

 

 Cele strategiczne:

 • Zwiększenie poziomu zabezpieczeń źródeł promieniotwórczych w Polsce
 • Rozwój kompetencji do realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
 • Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png d4bb1d907b11aedb32e8857b43ff24a5
buttonBJiOR.png 744916d0fed5933b421a839a6808976d
buttonEPUAP.png 8667d095b1c09ce224aed4e3bc48b417
buttonNEWSLETTER.png 4092858d7cd648f501ce92d331c5f7de
buttonBIP2.png b5ac4a9e854f82cec20d1b1f9a4403d6
buttonTwitter.png 94e5f171bc6e86edef7e7692242e94c0