Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png cc4c274b5ddbddf7f5f32be7a6f9be56
orzel.png 6e638a3dc9c0293143fb733c3686a96f
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png c03aa946a92145fe49580c67c01b23d7
Misja, wizja i strategia działania
04-04-2016

Wizja:

Państwowa Agencja Atomistyki jest nowoczesnym, kompetentnym urzędem dozoru jądrowego, cieszącym się powszechnym autorytetem i zaufaniem, którego praca jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Misja:

Państwowa Agencja Atomistyki, poprzez działania regulacyjne i nadzorcze, dąży do zapewnienia, by działalność mogąca powodować narażenie na promieniowanie jonizujące była prowadzona w sposób bezpieczny dla pracowników, społeczeństwa i środowiska.

Misję swą PAA realizuje poprzez:

 • sprawowanie państwowego dozoru działalności mogących powodować narażenie na promieniowanie jonizujące;
 • systematyczną ocenę sytuacji radiacyjnej kraju;
 • podejmowanie odpowiednich działań w przypadku powstania zdarzeń radiacyjnych;
 • współpracę w celu wypełniania zobowiązań Polski w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wynikających z traktatów, konwencji oraz umów międzynarodowych,

dysponując w tym celu:

 • odpowiednimi - krajowymi i międzynarodowymi - instrumentami prawnymi;
 • danymi z systemów monitoringu radiacyjnego;
 • uprawnieniami do wydawania zezwoleń, prowadzenia kontroli i ewidencji;
 • odpowiednio przygotowaną kadrą inspektorów i innych specjalistów.

 

 Cele strategiczne:

 • Zwiększenie poziomu zabezpieczeń źródeł promieniotwórczych w Polsce
 • Rozwój kompetencji do realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
 • Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 74b5d5a0a012feda14bc1a623434f1b5
buttonBJiOR.png f57ed9178e397894ea69c632fe3e7be1
buttonEPUAP.png 71bb1293520f80076790d3812c42efdf
buttonNEWSLETTER.png a0ad729075b1b0c2f1205fb72103e165
buttonBIP2.png 1a25d27ae35e56556e92d81d508ffbe9
buttonTwitter.png 976b14bad3963414613c92318a3bb9ff