Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png 973887f55e509b93e7ea8d4e818578b6
orzel.png 78b93180f3ce4575753ef3a4fcbb1d78
pl
en
top news port mstr
 
Misja, wizja i strategia działania
04-04-2016

Wizja:

Państwowa Agencja Atomistyki jest nowoczesnym, kompetentnym urzędem dozoru jądrowego, cieszącym się powszechnym autorytetem i zaufaniem, którego praca jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Misja:

Państwowa Agencja Atomistyki, poprzez działania regulacyjne i nadzorcze, dąży do zapewnienia, by działalność mogąca powodować narażenie na promieniowanie jonizujące była prowadzona w sposób bezpieczny dla pracowników, społeczeństwa i środowiska.

Misję swą PAA realizuje poprzez:

 • sprawowanie państwowego dozoru działalności mogących powodować narażenie na promieniowanie jonizujące;
 • systematyczną ocenę sytuacji radiacyjnej kraju;
 • podejmowanie odpowiednich działań w przypadku powstania zdarzeń radiacyjnych;
 • współpracę w celu wypełniania zobowiązań Polski w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wynikających z traktatów, konwencji oraz umów międzynarodowych,

dysponując w tym celu:

 • odpowiednimi - krajowymi i międzynarodowymi - instrumentami prawnymi;
 • danymi z systemów monitoringu radiacyjnego;
 • uprawnieniami do wydawania zezwoleń, prowadzenia kontroli i ewidencji;
 • odpowiednio przygotowaną kadrą inspektorów i innych specjalistów.

 

 Cele strategiczne:

 • Zwiększenie poziomu zabezpieczeń źródeł promieniotwórczych w Polsce
 • Rozwój kompetencji do realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
 • Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png 3215a1c19dd857b822be4f3cff8de0db
buttonBJiOR.png 625e68c366695943369fcf5a1fc932c7
buttonEPUAP.png aa97ab5191603c5db369d661c36941af
buttonNEWSLETTER.png 3e8eb5f6b60fc4b9742dbfc2d8db4790
buttonBIP2.png 9d6d3b786aa9ace1aa49398deeaf60f5
buttonTwitter.png fa55f26b0c75631dfb6aec04806194fd