Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png f9ceb0624ea8ef1aff03fcad8d439728
orzel.png 9ae069c486bb6a475b4b6362fb1277ea
pl
en
top news port mstr
 
Misja, wizja i strategia działania
02-04-2015

Wizja:

Państwowa Agencja Atomistyki jest nowoczesnym, kompetentnym urzędem dozoru jądrowego, cieszącym się powszechnym autorytetem i zaufaniem, którego praca jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Misja:

Państwowa Agencja Atomistyki, poprzez działania regulacyjne i nadzorcze, dąży do zapewnienia, by działalność mogąca powodować narażenie na promieniowanie jonizujące była prowadzona w sposób bezpieczny dla pracowników i społeczeństwa.

Misję swą PAA realizuje poprzez:

 • sprawowanie państwowego dozoru działalności mogących powodować narażenie na promieniowanie jonizujące;
 • systematyczną ocenę sytuacji radiacyjnej kraju;
 • podejmowanie odpowiednich działań w przypadku powstania zdarzeń radiacyjnych;
 • współpracę w celu wypełniania zobowiązań Polski w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej wynikających z traktatów, konwencji oraz umów międzynarodowych,

dysponując w tym celu:

 • odpowiednimi - krajowymi i międzynarodowymi - instrumentami prawnymi;
 • danymi z systemów monitoringu radiacyjnego;
 • uprawnieniami do wydawania zezwoleń, prowadzenia kontroli i ewidencji;
 • odpowiednio przygotowaną kadrą inspektorów i innych specjalistów.

 

 Cele strategiczne:

 • Wzmacnianie niezależności dozoru jądrowego
 • Zapewnienie efektywnej i transparentnej komunikacjiz interesariuszami
 • Wdrożenie Zintegrowanego systemu zarządzania
 • Rozwój kompetencji do realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 2548eef2d83f39de3fd1567926a298a4
buttonBJiOR.png 2fafdaeee61682b2a896a6dc1ed6b6dd
buttonEPUAP.png caac5da7078896e5d2f59c397be3e2b8
buttonNEWSLETTER.png 61f4700732aeb998bbfd51521cdf72b2
buttonBIP2.png 412741b33c9362aa4f2ad0140aea8346
buttonTwitter.png a54d281eb9fffd94a7f54f0a3c0fce64