Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png 1139b8d11f4f2e9af3967e7eafd0f8b9
orzel.png 063af19602bd6bcfa5598cd020c9f794
pl
en
top news port mstr
 
konsultacje baner FP.png b4ce47768e5720fb32654a7da2742f3a
Rada BJiOR
04-04-2016

Rada ds. bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej jest organem doradczym i opiniodawczym działającym przy Prezesie Państwowej Agencji Atomistyki.

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów zezwoleń na budowę, rozruch, eksploatację lub likwidację obiektów jądrowych, a także aktów prawnych i zaleceń organizacyjno-technicznych opracowywanych przez Prezesa PAA. Ponadto Rada może samodzielnie występować z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia działań organów dozoru jądrowego.

W skład Rady wchodzą wybitni specjaliści z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej, zabezpieczeń materiałów jądrowych oraz innych specjalności istotnych ze względu na nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną. Kadencja rady trwa 4 lata. Jej członków powołuje Minister Środowiska.

Rada działa na podstawie przepisów art. 112 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 576) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej (Dz.U. z 2011 r. nr 279 poz. 1643).

Rada corocznie przekazuje Prezesowi PAA sprawozdania ze swojej działalności. 

Skład Rady

Funkcja

Imię i nazwisko

Przewodniczący

prof. dr hab. Janusz Janeczek

Zastępca przewodniczącego

prof. dr hab. inż. Andrzej G. Chmielewski

Sekretarz

prof. dr hab. inż. Konrad Świrski

Członek

prof. dr hab. n. med. Marek K. Janiak

Członek

dr Tomasz Nowacki

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 86ba07c120cdca470d7babb86cbf4d42
buttonBJiOR.png 2c6c492fab753f9b2e395cb9ffe522e4
buttonEPUAP.png f94ba4b65ef7dac8d3109381b518d6c8
buttonNEWSLETTER.png 6b1dae9714ed2b5b9d9f467e0c46d03f
buttonBIP2.png dca6f9bfd990c270e2d0d4fa215025b7
buttonTwitter.png 55ddce213df7982601ca5c4a7b2004ea