Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png fa25a00418609bd17769077cfdbe0650
orzel.png c9be870a3c7a1ea15656375ab4945650
pl
en
top news port mstr
 
konsultacje baner FP.png 9a24d53562e59886112dc57d73f1853a
Prawo krajowe
04-04-2016

Ustawa - Prawo atomowe

Ustawa - Prawo atomowe wprowadza jednolity system zapewniający bezpieczeństwo jądrowe oraz ochronę radiologiczną pracowników i ogółu ludności w Polsce.

Najbardziej istotne jej postanowienia dotyczą wydawania zezwoleń na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego (tzn. zezwoleń wydawanych na działalności wyszczególnione w podrozdziale „Definicja, struktura i funkcje systemu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej”), obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych prowadzących działalność z wykorzystaniem promieniowania oraz uprawnień Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do wykonywania kontroli i sprawowania nadzoru nad  tą działalnością. Ustawa określa również inne zadania Prezesa PAA, m.in. związane z oceną sytuacji radiacyjnej kraju oraz postępowaniem w przypadku zdarzeń radiacyjnych.

Tekst ustawy - Prawo atomowe (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 576)

Pozostałe ustawy

Akty wykonawcze do ustawy - Prawo atomowe

Rozporządzania Prezesa Rady Ministrów:

Rozporządzenia Rady Ministrów:

Rozporządzenie Ministra Finansów:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rozporządzenia i zarządzenia Ministra Środowiska:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Pozostałe akty wykonawcze

Rozporządzenia i zarządzenia Ministra Środowiska:

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 7ca5f03536497b3c3627563cd23ed9b5
buttonBJiOR.png e94c77de548bf3cd94450975e292e4d2
buttonEPUAP.png 002347d2aa611a8c748407e5bfd2a327
buttonNEWSLETTER.png c3b9e712271707cc6b29a5e78ba6e4bc
buttonBIP2.png 5e2c123f99c74d0b18585941e9f3beb7
buttonTwitter.png 2b75cbddeb49bf8120aff1ea149dabe4