Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png ae6896b56feda745bdfc7040be10877b
orzel.png ac0dea332103897dde7c13290ea45a62
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 2aa7b42f6f2c0b6fb5ee1f5a375ff283
Prawo krajowe
04-04-2016

Ustawa - Prawo atomowe

Ustawa - Prawo atomowe wprowadza jednolity system zapewniający bezpieczeństwo jądrowe oraz ochronę radiologiczną pracowników i ogółu ludności w Polsce.

Najbardziej istotne jej postanowienia dotyczą wydawania zezwoleń na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego (tzn. zezwoleń wydawanych na działalności wyszczególnione w podrozdziale „Definicja, struktura i funkcje systemu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej”), obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych prowadzących działalność z wykorzystaniem promieniowania oraz uprawnień Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do wykonywania kontroli i sprawowania nadzoru nad  tą działalnością. Ustawa określa również inne zadania Prezesa PAA, m.in. związane z oceną sytuacji radiacyjnej kraju oraz postępowaniem w przypadku zdarzeń radiacyjnych.

Tekst ustawy - Prawo atomowe (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 576)

Pozostałe ustawy

Akty wykonawcze do ustawy - Prawo atomowe

Rozporządzania Prezesa Rady Ministrów:

Rozporządzenia Rady Ministrów:

Rozporządzenie Ministra Finansów:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rozporządzenia i zarządzenia Ministra Środowiska:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Pozostałe akty wykonawcze

Rozporządzenia i zarządzenia Ministra Środowiska:

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png c5c08ae8c3c007c9814c56c3584c49b2
buttonBJiOR.png 2efbfbba011515b92b11cd9fde6010c8
buttonEPUAP.png 12344d1a034550a3c5f6a8a993223c77
buttonNEWSLETTER.png 6187f08af33c7ef360c099a2940943c9
buttonBIP2.png 2d9a3bbeec842615d3a9bf86c6654bdd
buttonTwitter.png 7e7c489fdebdada8ed8c0373d17ff520