Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png 1edc2af435a6d7048ba076835fb09435
orzel.png 889dacc4893cd74a5347aa02d59b4735
pl
en
top news port mstr
 
Prawo krajowe
08-04-2015

Ustawa - Prawo atomowe

Ustawa - Prawo atomowe wprowadza jednolity system zapewniający bezpieczeństwo jądrowe oraz ochronę radiologiczną pracowników i ogółu ludności w Polsce.

Najbardziej istotne jej postanowienia dotyczą wydawania zezwoleń na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego (tzn. zezwoleń wydawanych na działalności wyszczególnione w podrozdziale „Definicja, struktura i funkcje systemu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej”), obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych prowadzących działalność z wykorzystaniem promieniowania oraz uprawnień Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do wykonywania kontroli i sprawowania nadzoru nad  tą działalnością. Ustawa określa również inne zadania Prezesa PAA, m.in. związane z oceną sytuacji radiacyjnej kraju oraz postępowaniem w przypadku zdarzeń radiacyjnych.

Tekst ustawy - Prawo atomowe (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 576)

Pozostałe ustawy

Akty wykonawcze do ustawy - Prawo atomowe

Rozporządzania Prezesa Rady Ministrów:

Rozporządzenia Rady Ministrów:

Rozporządzenie Ministra Finansów:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rozporządzenia i zarządzenia Ministra Środowiska:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Pozostałe akty wykonawcze

Rozporządzenia i zarządzenia Ministra Środowiska:

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 5f57a13ae027f37cee7f7a81c16213c9
buttonBJiOR.png 6864a3b6187d64bf18934914d67cdd53
buttonEPUAP.png 22de2e6cb5a385ffcf4f017411185068
buttonNEWSLETTER.png 6a00a4715ed9a8f678fc0b48489bd8dd
buttonBIP2.png cb5880101c3f5527136436ca42864c3a
buttonTwitter.png 5c0b11d4b4c8bdeda2b58f6fc5333a73