Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png 2b4e6e1eb0e876f25a793cae3b564a08
orzel.png 9152343f5f5f2d506937b943ee81956b
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 7c6109bf4e82f40bd858ba9836e3ccf3
Poradnik - materiały jądrowe
04-04-2016

Poradnik dla stosujących materiały jądrowe i  wykonujących działalność z technologiami jądrowymi

W Państwowej Agencji Atomistyki został przygotowany „Poradnik dla stosujących materiały jądrowe i wykonujących działalność z technologiami jądrowymi”. Materiały jądrowe w Polsce wykorzystywane są m.in. przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej oraz zakłady medyczne, naukowe  i przemysłowe.

Potrzeba przygotowania Poradnika wyniknęła z faktu, że liczba podmiotów, które muszą dostarczyć informacji związanych z zabezpieczeniami materiałów jądrowych, może wzrosnąć wraz z rozwojem programu energetyki jądrowej. Polska powinna rozwinąć istniejące mechanizmy, aby zapewnić, że wszystkie podmioty zobowiązane do przekazania organowi regulacyjnemu (czyli PAA) informacji związanych z zabezpieczeniami są świadome obowiązku składania stosownych sprawozdań. Dodatkowo, opublikowanie Poradnika realizuje jedną z rekomendacji INIR* – „Planowanie opracowanie, wdrożenie i egzekwowanie ram prawnych dotyczących zabezpieczeń, w tym stworzenie krajowego systemu ewidencji i kontroli materiałów jądrowych”.

* misja ekspertów MAEA, która w Polsce miała miejsce w 2013 r.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png b87fbe9a3ba6474c2c4df39359863f0b
buttonBJiOR.png f561e8dfcc595cf37110387b037c4b2d
buttonEPUAP.png 2025a12ab1be7bbc86e5ef4e4d446f04
buttonNEWSLETTER.png 75de8e407d555ecca742db88980d3428
buttonBIP2.png 2c52dfcecc9aeb9ebd02a09164e9f8ad
buttonTwitter.png 8dc8d4257909dcdfb32e425f578d9e52