Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png 1e3c3c6a6d3931341a7a7aa64c7580b2
orzel.png 7906cc931789a13d8711c328d21bc8ad
pl
en
top news port mstr
 
Poradnik - materiały jądrowe
28-07-2015

Poradnik dla stosujących materiały jądrowe i  wykonujących działalność z technologiami jądrowymi

W Państwowej Agencji Atomistyki został przygotowany „Poradnik dla stosujących materiały jądrowe i wykonujących działalność z technologiami jądrowymi”. Materiały jądrowe w Polsce wykorzystywane są m.in. przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej oraz zakłady medyczne, naukowe  i przemysłowe.

Potrzeba przygotowania Poradnika wyniknęła z faktu, że liczba podmiotów, które muszą dostarczyć informacji związanych z zabezpieczeniami materiałów jądrowych, może wzrosnąć wraz z rozwojem programu energetyki jądrowej. Polska powinna rozwinąć istniejące mechanizmy, aby zapewnić, że wszystkie podmioty zobowiązane do przekazania organowi regulacyjnemu (czyli PAA) informacji związanych z zabezpieczeniami są świadome obowiązku składania stosownych sprawozdań. Dodatkowo, opublikowanie Poradnika realizuje jedną z rekomendacji INIR* – „Planowanie opracowanie, wdrożenie i egzekwowanie ram prawnych dotyczących zabezpieczeń, w tym stworzenie krajowego systemu ewidencji i kontroli materiałów jądrowych”.

* misja ekspertów MAEA, która w Polsce miała miejsce w 2013 r.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 9598ecb9a3d62ec8d4fa2073eb952928
buttonBJiOR.png 89e9b0a40b868882d0261bdeade3a49f
buttonEPUAP.png 9786b473c7865467113e06d0207835c9
buttonNEWSLETTER.png c26709d610460cb66904099d3ac748d1
buttonBIP2.png dd518b12e019cc10376d754009725491
buttonTwitter.png 7169b87ccb4fb8ee85331193b2a43e74