Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png 4e88890c08a3373b047090e74b47721e
orzel.png 4a44f6dc61f60a359a2808437a3944a4
pl
en
top news port mstr
 
Poradnik - materiały jądrowe
04-04-2016

Poradnik dla stosujących materiały jądrowe i  wykonujących działalność z technologiami jądrowymi

W Państwowej Agencji Atomistyki został przygotowany „Poradnik dla stosujących materiały jądrowe i wykonujących działalność z technologiami jądrowymi”. Materiały jądrowe w Polsce wykorzystywane są m.in. przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej oraz zakłady medyczne, naukowe  i przemysłowe.

Potrzeba przygotowania Poradnika wyniknęła z faktu, że liczba podmiotów, które muszą dostarczyć informacji związanych z zabezpieczeniami materiałów jądrowych, może wzrosnąć wraz z rozwojem programu energetyki jądrowej. Polska powinna rozwinąć istniejące mechanizmy, aby zapewnić, że wszystkie podmioty zobowiązane do przekazania organowi regulacyjnemu (czyli PAA) informacji związanych z zabezpieczeniami są świadome obowiązku składania stosownych sprawozdań. Dodatkowo, opublikowanie Poradnika realizuje jedną z rekomendacji INIR* – „Planowanie opracowanie, wdrożenie i egzekwowanie ram prawnych dotyczących zabezpieczeń, w tym stworzenie krajowego systemu ewidencji i kontroli materiałów jądrowych”.

* misja ekspertów MAEA, która w Polsce miała miejsce w 2013 r.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png fd3d8b50234941a545011e74a7ea7ac1
buttonBJiOR.png 54a4ce3b473dcfd128d4ef205e1fd9bc
buttonEPUAP.png 21027dad5c7f37682de72f577dca24fd
buttonNEWSLETTER.png 33d82a1492a7e6d2a72968bad5682a29
buttonBIP2.png 8c820c4ea404ce62511450d48d974659
buttonTwitter.png ab94f8e947ccb1b5a59eb8676bfc021c