Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png fe682bd0d07f9256d4611d35bda84d0a
orzel.png e92cd075e26827d0bdab2f88460babd6
pl
en
top news port mstr
 
Poradnik - materiały jądrowe
28-07-2015

Poradnik dla stosujących materiały jądrowe i  wykonujących działalność z technologiami jądrowymi

W Państwowej Agencji Atomistyki został przygotowany „Poradnik dla stosujących materiały jądrowe i wykonujących działalność z technologiami jądrowymi”. Materiały jądrowe w Polsce wykorzystywane są m.in. przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej oraz zakłady medyczne, naukowe  i przemysłowe.

Potrzeba przygotowania Poradnika wyniknęła z faktu, że liczba podmiotów, które muszą dostarczyć informacji związanych z zabezpieczeniami materiałów jądrowych, może wzrosnąć wraz z rozwojem programu energetyki jądrowej. Polska powinna rozwinąć istniejące mechanizmy, aby zapewnić, że wszystkie podmioty zobowiązane do przekazania organowi regulacyjnemu (czyli PAA) informacji związanych z zabezpieczeniami są świadome obowiązku składania stosownych sprawozdań. Dodatkowo, opublikowanie Poradnika realizuje jedną z rekomendacji INIR* – „Planowanie opracowanie, wdrożenie i egzekwowanie ram prawnych dotyczących zabezpieczeń, w tym stworzenie krajowego systemu ewidencji i kontroli materiałów jądrowych”.

* misja ekspertów MAEA, która w Polsce miała miejsce w 2013 r.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 2efbc5ebd3f999a0f6be8b3f8986b9ac
buttonBJiOR.png ed748ad412b1285c1301848e75a88c87
buttonEPUAP.png df78a8629a206f79952a9a5c5a12ed9d
buttonNEWSLETTER.png 5c70406d90dd87b83d0e87944bbf579b
buttonBIP2.png a94e82be542691052991adb95af3ab8d
buttonTwitter.png 1d4293986a1ac1e78054d9da5c7bf18c