Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png f88a642ee0838300da5d386583aa7b9d
orzel.png 388554814085543a2cb3c1c577df30be
pl
en
top news port mstr
 
Poradnik - materiały jądrowe
04-04-2016

Poradnik dla stosujących materiały jądrowe i  wykonujących działalność z technologiami jądrowymi

W Państwowej Agencji Atomistyki został przygotowany „Poradnik dla stosujących materiały jądrowe i wykonujących działalność z technologiami jądrowymi”. Materiały jądrowe w Polsce wykorzystywane są m.in. przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej oraz zakłady medyczne, naukowe  i przemysłowe.

Potrzeba przygotowania Poradnika wyniknęła z faktu, że liczba podmiotów, które muszą dostarczyć informacji związanych z zabezpieczeniami materiałów jądrowych, może wzrosnąć wraz z rozwojem programu energetyki jądrowej. Polska powinna rozwinąć istniejące mechanizmy, aby zapewnić, że wszystkie podmioty zobowiązane do przekazania organowi regulacyjnemu (czyli PAA) informacji związanych z zabezpieczeniami są świadome obowiązku składania stosownych sprawozdań. Dodatkowo, opublikowanie Poradnika realizuje jedną z rekomendacji INIR* – „Planowanie opracowanie, wdrożenie i egzekwowanie ram prawnych dotyczących zabezpieczeń, w tym stworzenie krajowego systemu ewidencji i kontroli materiałów jądrowych”.

* misja ekspertów MAEA, która w Polsce miała miejsce w 2013 r.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png 7147f6558e0b43bf5f26d6b9c26c82f1
buttonBJiOR.png 9dfb680d02cd658634292e94fbad8fcd
buttonEPUAP.png 8d62d626ff8d058808d3e399b996b335
buttonNEWSLETTER.png 53f0d6a7ecaa6ccd045f6258496678bc
buttonBIP2.png 916c406986183dfe9b35b6af5173a5fe
buttonTwitter.png ea8f47f5f085fa5eada09240e68ae22d