Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png e75d60b923ce202ab8bd984b451fad3c
orzel.png 966bd31601506186f0300442c3e2385b
pl
en
top news port mstr
 
konsultacje baner FP.png f6f72f6bbe1d9f32fc55b524951d6cdb
Poradnik - materiały jądrowe
04-04-2016

Poradnik dla stosujących materiały jądrowe i  wykonujących działalność z technologiami jądrowymi

W Państwowej Agencji Atomistyki został przygotowany „Poradnik dla stosujących materiały jądrowe i wykonujących działalność z technologiami jądrowymi”. Materiały jądrowe w Polsce wykorzystywane są m.in. przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej oraz zakłady medyczne, naukowe  i przemysłowe.

Potrzeba przygotowania Poradnika wyniknęła z faktu, że liczba podmiotów, które muszą dostarczyć informacji związanych z zabezpieczeniami materiałów jądrowych, może wzrosnąć wraz z rozwojem programu energetyki jądrowej. Polska powinna rozwinąć istniejące mechanizmy, aby zapewnić, że wszystkie podmioty zobowiązane do przekazania organowi regulacyjnemu (czyli PAA) informacji związanych z zabezpieczeniami są świadome obowiązku składania stosownych sprawozdań. Dodatkowo, opublikowanie Poradnika realizuje jedną z rekomendacji INIR* – „Planowanie opracowanie, wdrożenie i egzekwowanie ram prawnych dotyczących zabezpieczeń, w tym stworzenie krajowego systemu ewidencji i kontroli materiałów jądrowych”.

* misja ekspertów MAEA, która w Polsce miała miejsce w 2013 r.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png aafddf4cd7f6b13aabe81952d7b4e551
buttonBJiOR.png b33e5f3b1b0cf508de3f3c9f69d0c8d8
buttonEPUAP.png 5c0bbfe5898f8912e9fb7dea29dfa4d3
buttonNEWSLETTER.png a216acbb2b7581ed60f575ba6a88d252
buttonBIP2.png 8d4ce6d6a70b1698e13dd9e949474e50
buttonTwitter.png e4a20fbaa678b6603d9462206c54a6ba