Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png d9a30bba4b56572f34f272e5085976cf
orzel.png ff27de298689a733650318775ad6339e
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 30ef4d7e21f66fa3ec0c80f9405b6d25
Współpraca międzynarodowa
04-04-2016

Zgodnie z Ustawą – Prawo atomowe jednym z obowiązków Prezesa Państwowa Agencja Atomistki jest współpraca z właściwymi jednostkami innych państw i organizacjami międzynarodowymi w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Dlatego Państwowa Agencja Atomistyki stale współpracuje z równoważnymi organami innych krajów oraz organizacjami międzynarodowymi w celu wymiany doświadczeń i pozyskiwania kompetencji do prowadzenia działań w kraju.

Podstawą dla współpracy są zarówno przepisy prawa międzynarodowego i członkostwo w organizacjach międzynarodowych, jak i umowy dwustronne.

Współpraca międzynarodowa PAA odbywa się w ścisłej kooperacji z Ministrem Spraw Zagranicznych, Ministrem Gospodarki, a w szczególności Pełnomocnikiem Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej oraz innymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych), zgodnie z zakresem ich kompetencji.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Strony w dziale
buttonRAPORT2016transparent.png 54534078815329425be41eb21b2697df
buttonBJiOR.png 2ba2f1aae1ffdddcb4cee3f289d91f45
buttonEPUAP.png 002288aab8660fd57d716fc913b0a800
buttonNEWSLETTER.png 67564e0e675cda9e5627637df440c7b0
buttonBIP2.png 29568b9d73b06e72949e7b0508e85ce8
buttonTwitter.png 250314a58cdf9fcafb45675937a1f2b7