Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png a7e3bc428317a6615676d95dd8be43fb
orzel.png c478698f79266afb9fa7461118ecccc0
pl
en
top news port mstr
 
konsultacje baner FP.png fdb5bae5433dcf4d4e0a8d8487f21fed
Współpraca międzynarodowa
04-04-2016

Zgodnie z Ustawą – Prawo atomowe jednym z obowiązków Prezesa Państwowa Agencja Atomistki jest współpraca z właściwymi jednostkami innych państw i organizacjami międzynarodowymi w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Dlatego Państwowa Agencja Atomistyki stale współpracuje z równoważnymi organami innych krajów oraz organizacjami międzynarodowymi w celu wymiany doświadczeń i pozyskiwania kompetencji do prowadzenia działań w kraju.

Podstawą dla współpracy są zarówno przepisy prawa międzynarodowego i członkostwo w organizacjach międzynarodowych, jak i umowy dwustronne.

Współpraca międzynarodowa PAA odbywa się w ścisłej kooperacji z Ministrem Spraw Zagranicznych, Ministrem Gospodarki, a w szczególności Pełnomocnikiem Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej oraz innymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych), zgodnie z zakresem ich kompetencji.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Strony w dziale
buttonRAPORT.png cf05235aaa8ee1d5c517706be074d201
buttonBJiOR.png bc107a40f7fad5dd897794307f494148
buttonEPUAP.png 10abc76025b4eb18d9aceddac24a232a
buttonNEWSLETTER.png 8554119d63794097d0244e912b8ef365
buttonBIP2.png a8b4adbc870d34b11c8a5a95ca7d792e
buttonTwitter.png 5ae6dfadca8122fd8d0f6b7a10293e92