Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png 0013b9a0b31749ca783ae85478637cab
orzel.png a9a13cf541ee39051a2d964fc091d98b
pl
en
top news port mstr
 
Współpraca międzynarodowa
04-04-2016

Zgodnie z Ustawą – Prawo atomowe jednym z obowiązków Prezesa Państwowa Agencja Atomistki jest współpraca z właściwymi jednostkami innych państw i organizacjami międzynarodowymi w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Dlatego Państwowa Agencja Atomistyki stale współpracuje z równoważnymi organami innych krajów oraz organizacjami międzynarodowymi w celu wymiany doświadczeń i pozyskiwania kompetencji do prowadzenia działań w kraju.

Podstawą dla współpracy są zarówno przepisy prawa międzynarodowego i członkostwo w organizacjach międzynarodowych, jak i umowy dwustronne.

Współpraca międzynarodowa PAA odbywa się w ścisłej kooperacji z Ministrem Spraw Zagranicznych, Ministrem Gospodarki, a w szczególności Pełnomocnikiem Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej oraz innymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych), zgodnie z zakresem ich kompetencji.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Strony w dziale
buttonRAPORT2016transparent.png 224cada45e5a6e5d57a11f66935fb3e5
buttonBJiOR.png f6f6ac4f3f20b4c1c7580b7bc43fd0fb
buttonEPUAP.png b0f39ccb8dac766c6f3b7bbeaf20ae28
buttonNEWSLETTER.png a2496023101b7e87b9f6e234b6c675f8
buttonBIP2.png fe3d881856c0d84b9ed5a8ff7cb47a73
buttonTwitter.png f8d8d87a6cbffb609f74a02fc4df50ed