Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png 0e1c038caf09b23c4aa61babcf193122
orzel.png 2c58b62b10dec44d6df53bfc420eb300
pl
en
top news port mstr
 
Współpraca międzynarodowa
04-04-2016

Zgodnie z Ustawą – Prawo atomowe jednym z obowiązków Prezesa Państwowa Agencja Atomistki jest współpraca z właściwymi jednostkami innych państw i organizacjami międzynarodowymi w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Dlatego Państwowa Agencja Atomistyki stale współpracuje z równoważnymi organami innych krajów oraz organizacjami międzynarodowymi w celu wymiany doświadczeń i pozyskiwania kompetencji do prowadzenia działań w kraju.

Podstawą dla współpracy są zarówno przepisy prawa międzynarodowego i członkostwo w organizacjach międzynarodowych, jak i umowy dwustronne.

Współpraca międzynarodowa PAA odbywa się w ścisłej kooperacji z Ministrem Spraw Zagranicznych, Ministrem Gospodarki, a w szczególności Pełnomocnikiem Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej oraz innymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych), zgodnie z zakresem ich kompetencji.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Strony w dziale
buttonRAPORT.png cdfe62a203c721c37adb3b4b600c443c
buttonBJiOR.png 2b55f731b0e112023d9b12c723fd1b8d
buttonEPUAP.png 0a8b5f2299bd14b32f0d1deb164c419f
buttonNEWSLETTER.png 2134b9984f98f3393ec9e9d338991849
buttonBIP2.png 2514d55b55cf120e84d995af7214579f
buttonTwitter.png 53c9b055770fe627772a0ada12930c8e