Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png c2802903d55aae8b5c4fcf58939c4835
orzel.png ea5a252b3f12892e8611fd8a3a248ad6
pl
en
top news port mstr
 
Współpraca międzynarodowa
15-04-2015

Zgodnie z Ustawą – Prawo atomowe jednym z obowiązków Prezesa Państwowa Agencja Atomistki jest współpraca z właściwymi jednostkami innych państw i organizacjami międzynarodowymi w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Dlatego Państwowa Agencja Atomistyki stale współpracuje z równoważnymi organami innych krajów oraz organizacjami międzynarodowymi w celu wymiany doświadczeń i pozyskiwania kompetencji do prowadzenia działań w kraju.

Podstawą dla współpracy są zarówno przepisy prawa międzynarodowego i członkostwo w organizacjach międzynarodowych, jak i umowy dwustronne.

Współpraca międzynarodowa PAA odbywa się w ścisłej kooperacji z Ministrem Spraw Zagranicznych, Ministrem Gospodarki, a w szczególności Pełnomocnikiem Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej oraz innymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych), zgodnie z zakresem ich kompetencji.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Strony w dziale
buttonRAPORT.png 95f11319861f4d44f836b26bffff7097
buttonBJiOR.png cfb5d413a8bf15ef352a3ae437368786
buttonEPUAP.png 1de4374a41213dff809a25f06448c14b
buttonNEWSLETTER.png 0ce32178ba884a44ac097891bd3cdcba
buttonBIP2.png 984fc75b4cf594853aa195396250bebd
buttonTwitter.png 7ee0697b1a54dcf3125bb0e8f88272d0