Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png b3b471d8925e421547aaf4376a27a915
orzel.png 779cdfd970b6f41635097ab8e800fc97
pl
en
top news port mstr
 
Współpraca międzynarodowa
15-04-2015

Zgodnie z Ustawą – Prawo atomowe jednym z obowiązków Prezesa Państwowa Agencja Atomistki jest współpraca z właściwymi jednostkami innych państw i organizacjami międzynarodowymi w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Dlatego Państwowa Agencja Atomistyki stale współpracuje z równoważnymi organami innych krajów oraz organizacjami międzynarodowymi w celu wymiany doświadczeń i pozyskiwania kompetencji do prowadzenia działań w kraju.

Podstawą dla współpracy są zarówno przepisy prawa międzynarodowego i członkostwo w organizacjach międzynarodowych, jak i umowy dwustronne.

Współpraca międzynarodowa PAA odbywa się w ścisłej kooperacji z Ministrem Spraw Zagranicznych, Ministrem Gospodarki, a w szczególności Pełnomocnikiem Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej oraz innymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych), zgodnie z zakresem ich kompetencji.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Strony w dziale
buttonRAPORT.png b84158aca4462b0210fc16a6d3f5fe66
buttonBJiOR.png d8b1f674c5051572ac925067edb9a024
buttonEPUAP.png c876f1e5d7f08e4105087b2194c5c5c3
buttonNEWSLETTER.png e9480e9158e8bbd0eaa08f535fc4167f
buttonBIP2.png 8df4b17adb07647a049dc44fac49b93e
buttonTwitter.png 9ed5fdc1ef89d454e82fec1ffc2d6119