Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png ba2483ed943e53d614f2ea479ec825bb
orzel.png 002ca2493474d0a7063110435e3a5a8c
pl
en
top news port mstr
 
Współpraca międzynarodowa
04-04-2016

Zgodnie z Ustawą – Prawo atomowe jednym z obowiązków Prezesa Państwowa Agencja Atomistki jest współpraca z właściwymi jednostkami innych państw i organizacjami międzynarodowymi w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Dlatego Państwowa Agencja Atomistyki stale współpracuje z równoważnymi organami innych krajów oraz organizacjami międzynarodowymi w celu wymiany doświadczeń i pozyskiwania kompetencji do prowadzenia działań w kraju.

Podstawą dla współpracy są zarówno przepisy prawa międzynarodowego i członkostwo w organizacjach międzynarodowych, jak i umowy dwustronne.

Współpraca międzynarodowa PAA odbywa się w ścisłej kooperacji z Ministrem Spraw Zagranicznych, Ministrem Gospodarki, a w szczególności Pełnomocnikiem Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej oraz innymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych), zgodnie z zakresem ich kompetencji.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Strony w dziale
buttonRAPORT2016.png af2b05e55cc95cc2cfba551e8a55afb9
buttonBJiOR.png 09c929058cbb7c8cab78c3253121caef
buttonEPUAP.png 694918e788bee59e012d46856fa95818
buttonNEWSLETTER.png 82b059ffd88e4c85172732eef3bc82ce
buttonBIP2.png d23fb70c7e7d068caced25f80c96bdbb
buttonTwitter.png 47d22214913b15879b6b9a7343970489