Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png ddbd24697d5bbf0c19ffc37808b5912a
orzel.png b424ed4f7bb58b74d7205128dbe33643
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 171182590c083abd9da7fa044ae8f164
Komunikat kwartalny Prezesa
04-04-2016

Zgodnie z  art. 81 ustawy Prawo atomowe Prezes Agencji na podstawie oceny sytuacji radiacyjnej kraju ogłasza komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej, w tym o poziomie skażeń promieniotwórczych w warunkach normalnych. Kwartalne komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej kraju Prezes Agencji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Komunikaty:

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 1f18b64b403a19d034761e11d88bf4e6
buttonBJiOR.png 3563e892185d926955d246f96a91e3e9
buttonEPUAP.png 595b7154ec36adc00d287939738d9ca8
buttonNEWSLETTER.png 4fc44d8462a43e36289fb3a981edc025
buttonBIP2.png 6dea97fe87361313462ad0fa4674fc74
buttonTwitter.png 1d3ee8f873224975786e6638b1ccdfd9