Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png 76d79a0bcd3b0232fc601eb089679f92
orzel.png f23dfe9701612b891c965d4c033a8069
pl
en
top news port mstr
 
Komunikat kwartalny Prezesa
04-04-2016

Zgodnie z  art. 81 ustawy Prawo atomowe Prezes Agencji na podstawie oceny sytuacji radiacyjnej kraju ogłasza komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej, w tym o poziomie skażeń promieniotwórczych w warunkach normalnych. Kwartalne komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej kraju Prezes Agencji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Komunikaty:

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png a71d4479730f83177edd21da630b40ea
buttonBJiOR.png 99bf7804fa54c7144de803583d77f610
buttonEPUAP.png 7d049e24627ab17713c07e4ffddd4a36
buttonNEWSLETTER.png 72d050d993544decfcc796ce2a7db393
buttonBIP2.png 8fa1c6e4fc94cb5de6f208f876d7ad3b
buttonTwitter.png 4881c31796e0bd25271cd8a3d23296ab