Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png 0e05ec187bc3b80d076edd8d1fec878e
orzel.png bb59d63e53654da3e929490ae27ecc8a
pl
en
top news port mstr
 
Komunikat kwartalny Prezesa
29-04-2015

Zgodnie z  art. 81 ustawy Prawo Atomowe Prezes Agencji na podstawie oceny sytuacji radiacyjnej kraju ogłasza komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej, w tym o poziomie skażeń promieniotwórczych w warunkach normalnych. Kwartalne komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej kraju Prezes Agencji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Komunikaty:

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 8ab73251818f709167286803b07aaa09
buttonBJiOR.png 7b231cb28b680ebec5ff044941864020
buttonEPUAP.png a98221123436da35200ffbbf3670c9f5
buttonNEWSLETTER.png 8d1d2dd006cce200c54c6e4dc821dffb
buttonBIP2.png 2f29d7d0d8479732ae88f9eaf6bd1946
buttonTwitter.png 4929d15e27880f0db196fe96dd38fa6d