Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png 65a033a7227fb29eca7174da29751c4d
orzel.png e65c368fea0a75727b9586f0941f11b2
pl
en
top news port mstr
 
Komunikat kwartalny Prezesa
29-04-2015

Zgodnie z  art. 81 ustawy Prawo atomowe Prezes Agencji na podstawie oceny sytuacji radiacyjnej kraju ogłasza komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej, w tym o poziomie skażeń promieniotwórczych w warunkach normalnych. Kwartalne komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej kraju Prezes Agencji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Komunikaty:

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png c3c35afa12a9b7c19714c2bfbc0f5491
buttonBJiOR.png a7dc388e3cded4fe7f3b783bca4302cf
buttonEPUAP.png f38c3b16e10228a5515f7cfe2313e92c
buttonNEWSLETTER.png e0c260f6c333a893ccd27c0022fbd155
buttonBIP2.png f9fe643c2c17a5e63d7393e8dabb6b51
buttonTwitter.png 25e53639e3ed55c78b32997f1739e924