Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png a8ad4d60dc816f979bd802a166491a33
orzel.png 460a5fda5b4d5d65633ce346a6676bcf
pl
en
top news port mstr
 
Komunikat kwartalny Prezesa
04-04-2016

Zgodnie z  art. 81 ustawy Prawo atomowe Prezes Agencji na podstawie oceny sytuacji radiacyjnej kraju ogłasza komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej, w tym o poziomie skażeń promieniotwórczych w warunkach normalnych. Kwartalne komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej kraju Prezes Agencji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Komunikaty:

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 3912e83ddd7452eef2b6efa8fd557d8c
buttonBJiOR.png 24e57c5cde68568fb04c2199de28df23
buttonEPUAP.png 39388f8d47be25be4c350b747a555c49
buttonNEWSLETTER.png f986451ed8ab995c7a2a61409a5cc6f0
buttonBIP2.png 8f46327fbedb21e861e46e4bd3e8bc59
buttonTwitter.png 015749fb993dfc1ec9a5e853e015bac1