Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png 9a5ed1f363fefcdbfc52c9e9f918b8b7
orzel.png 089f615209d82b88152adeb8923e16d4
pl
en
top news port mstr
 
konsultacje baner FP.png c0be9f31f0c11da39e440b4422204c56
Raport roczny Prezesa
04-04-2016

Zgodnie z art. 110 ustawy - Prawo Atomowe Prezes Agencji przedstawia Prezesowi Rady Ministrów coroczne sprawozdania ze swojej działalności oraz ocen stanu bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej kraju. Obowiązek ten realizowany jest przez publikację Raportu rocznego.

Raport dostępny jest w wersji elektronicznej.

    Raport za 2015 r.

      Streszczenie Raportu za 2015 r.

Wybrane dane z Raportu Prezesa PAA za 2015 r. zostały również przedstawione w krótkim filmie:

Sprostowanie do informacji zamieszczonej w Raporcie za 2015 r.

W Raporcie rocznym za 2015 r. pt. Działalność Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz ocena stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w 2015 r.” zamieszczonym na stronie internetowej PAA, 29 kwietnia 2015 r., na str. 50-51 znalazła się nieprecyzyjna informacja.

Fragment na str. 50-51 Raportu za 2015 r. powinien mieć następujące brzmienie:

W sprawach dotyczących kontroli eksportu i importu materiałów jądrowych, towarów strategicznych i technologii podwójnego zastosowania PAA współpracuje z Ministerstwem Rozwoju, które wykorzystując opinie przekazywane w ramach systemu Tracker przez PAA i inne organy opiniujące, wydaje decyzje w tym zakresie. W zakresie swojego działania PAA przekazała w 2015 r. do Ministerstwa Rozwoju poprzez system Tracker szereg opinii dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na import lub eksport materiałów jądrowych i towarów strategicznych.

 

 

Raporty z poprzednich lat

 

 

Raporty z poprzednich lat:

 Raport za 2014 r.

Raport za 2013 r.

 Raport za 2012 r.

Raport za 2011 r.

Raport za 2010 r.

Raport za 2009 r.

Raport za 2008 r.

Raport za 2007 r.

 

 

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png c46d66bf25c61b7abc98a682d9eecf39
buttonBJiOR.png 696713dc80fa5f7b37081db2e9d7fa65
buttonEPUAP.png e77fa60e8a472dd0a292d36bbc5d45f6
buttonNEWSLETTER.png 2ca9d3f765dc997eebb2291a72caf29d
buttonBIP2.png 4d7fe15fd1063eafefc484ee21b95018
buttonTwitter.png 6350e1f1b0b9cbc7b5d2d714e7eb122e