Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png c2d08433f401eabbe283fafccb9975c1
orzel.png 196a17f652725dd3badc4a7b5f6fb53f
pl
en
top news port mstr
 
Raport roczny Prezesa
04-04-2016

Zgodnie z art. 110 ustawy - Prawo Atomowe Prezes Agencji przedstawia Prezesowi Rady Ministrów coroczne sprawozdania ze swojej działalności oraz ocen stanu bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej kraju. Obowiązek ten realizowany jest przez publikację Raportu rocznego.

Raport dostępny jest w wersji elektronicznej.

Raport za 2016 r.

Raport za 2016 r. (wersja do druku)

   

Raporty z poprzednich lat

 

 

Raporty z poprzednich lat:

 Raport za 2015 r.

Streszczenie Raportu za 2015 r.

 Raport za 2014 r.

Raport za 2013 r.

 Raport za 2012 r.

Raport za 2011 r.

Raport za 2010 r.

Raport za 2009 r.

Raport za 2008 r.

Raport za 2007 r.

 

 

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png 9e29f17b5dd25cb304882dcac215521c
buttonBJiOR.png 25ef0c6704302557d8cbce10537b479c
buttonEPUAP.png 2985b5a564a94702d074e2266ef4b2fb
buttonNEWSLETTER.png fba6b99232bc3da30106c13aa8fe7745
buttonBIP2.png 405b60e6771cbcc9e79a1ddf18923580
buttonTwitter.png 2da5e1f4844b4c711178b53251cae6c0