Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png 8bd0cbd8dd6e9b6ae9972a1f0bb53fc2
orzel.png 3bda0328428a1f57c5e01c7ed831ab41
pl
en
top news port mstr
 
Działalność informacyjna
04-04-2016

Zgodnie z art. 110 pkt 6)  ustawy - Prawo atomowe, Prezes PAA prowadzi działania związane z informacją społeczną, edukacją i popularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną i prawną w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Działalność ta obejmuje przekazywanie ludności informacji na temat promieniowania jonizującego i jego oddziaływania na zdrowie człowieka i na środowisko oraz o możliwych do zastosowania środkach w przypadku zdarzeń radiacyjnych - z wyłączeniem promocji wykorzystania promieniowania jonizującego, a w szczególności promocji energetyki jądrowej.

W 2014 r. Państwowa Agencja Atomistyki przyjęła strategię komunikacji do 2018 r. Dokument ten stanowi podstawę do planowania rozwoju narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych PAA. 

Do przykładów działań informacyjnych reailzowanych przez Prezesa PAA zaliczyć można:

Prezentację multimedialną o zadaniach i organizacji PAA
Raport roczny Prezesa PAA
Konto Rzecznika Prasowego Prezesa PAA w serwisie Twitter 
Newsletter PAA
Biuletyn "Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna"

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 3e5d0e6705defb4afb3160245ba74cab
buttonBJiOR.png 37e0fdb94553705c1cc6c86abc7a3537
buttonEPUAP.png 573c177117d02a82791d017a349bef99
buttonNEWSLETTER.png 289270ec1d074a951183360ce81a0b8b
buttonBIP2.png ab39a720bc07eaf3da585f446811c217
buttonTwitter.png 454b149b4ce03573503eb42eba0c3919