Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png ccc24b0c72ef1ff50dcd658f6d7c69e5
orzel.png d4c3d4cf563291ea65f1b67b7a0887c8
pl
en
top news port mstr
 
Działalność informacyjna
29-04-2015

Zgodnie z art. 110 pkt 6)  ustawy - Prawo atomowe, Prezes PAA prowadzi działania związane z informacją społeczną, edukacją i popularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną i prawną w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Działalność ta obejmuje przekazywanie ludności informacji na temat promieniowania jonizującego i jego oddziaływania na zdrowie człowieka i na środowisko oraz o możliwych do zastosowania środkach w przypadku zdarzeń radiacyjnych - z wyłączeniem promocji wykorzystania promieniowania jonizującego, a w szczególności promocji energetyki jądrowej.

W 2014 r. Państwowa Agencja Atomistyki przyjęła strategię komunikacji do 2018 r. Dokument ten stanowi podstawę do planowania rozwoju narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych PAA. 

Do przykładów działań informacyjnych reailzowanych przez Prezesa PAA zaliczyć można:

Prezentację multimedialną o zadaniach i organizacji PAA
Raport roczny Prezesa PAA
Konto Rzecznika Prasowego Prezesa PAA w serwisie Twitter 
Newsletter PAA
Biuletyn "Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna"

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 31b016c86a821c42b28b225a6ce666a7
buttonBJiOR.png fc4837dbd6841c26a04c9f707912f6f0
buttonEPUAP.png 6af6feb8c1cb2a4d69954f129fee390e
buttonNEWSLETTER.png dce21af5cfd2cb843f9595bd1ad3de4c
buttonBIP2.png 934a2e825dff434f6b88ffafa2cb6311
buttonTwitter.png 04c927371f3f018169896edf996c96f8