Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png dc65fd8bc1a57df9cd2ed7fde35cf2fe
orzel.png 68bd66904c7741af0d50a6b343f50768
pl
en
top news port mstr
 
Działalność informacyjna
29-04-2015

Zgodnie z art. 110 pkt 6)  ustawy - Prawo atomowe, Prezes PAA prowadzi działania związane z informacją społeczną, edukacją i popularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną i prawną w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Działalność ta obejmuje przekazywanie ludności informacji na temat promieniowania jonizującego i jego oddziaływania na zdrowie człowieka i na środowisko oraz o możliwych do zastosowania środkach w przypadku zdarzeń radiacyjnych - z wyłączeniem promocji wykorzystania promieniowania jonizującego, a w szczególności promocji energetyki jądrowej.

W 2014 r. Państwowa Agencja Atomistyki przyjęła strategię komunikacji do 2018 r. Dokument ten stanowi podstawę do planowania rozwoju narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych PAA. 

Do przykładów działań informacyjnych reailzowanych przez Prezesa PAA zaliczyć można:

Prezentację multimedialną o zadaniach i organizacji PAA
Raport roczny Prezesa PAA
Konto Rzecznika Prasowego Prezesa PAA w serwisie Twitter 
Newsletter PAA
Biuletyn "Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna"

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 9f673aa06dcf31ec3c56c590a353d04c
buttonBJiOR.png 8ac954c3e05ab0f0488392abf44e92b4
buttonEPUAP.png 02e2b604040649c2fb1d42bd79993669
buttonNEWSLETTER.png 81614cbd22820a71a43a3bea2b42f7a3
buttonBIP2.png f57857e12f02d5661d19fd5399a95eb6
buttonTwitter.png 283d731d0f29c464649fb0babdf120c5