Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png db3508e1649bb3bccda7c4dbbfc5cf9d
orzel.png 56d09e26f7e87bd851ecc55d65683de5
pl
en
top news port mstr
 
konsultacje baner FP.png 71fd597c3625cbfb0c3b829228037f07
Działalność informacyjna
04-04-2016

Zgodnie z art. 110 pkt 6)  ustawy - Prawo atomowe, Prezes PAA prowadzi działania związane z informacją społeczną, edukacją i popularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną i prawną w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Działalność ta obejmuje przekazywanie ludności informacji na temat promieniowania jonizującego i jego oddziaływania na zdrowie człowieka i na środowisko oraz o możliwych do zastosowania środkach w przypadku zdarzeń radiacyjnych - z wyłączeniem promocji wykorzystania promieniowania jonizującego, a w szczególności promocji energetyki jądrowej.

W 2014 r. Państwowa Agencja Atomistyki przyjęła strategię komunikacji do 2018 r. Dokument ten stanowi podstawę do planowania rozwoju narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych PAA. 

Do przykładów działań informacyjnych reailzowanych przez Prezesa PAA zaliczyć można:

Prezentację multimedialną o zadaniach i organizacji PAA
Raport roczny Prezesa PAA
Konto Rzecznika Prasowego Prezesa PAA w serwisie Twitter 
Newsletter PAA
Biuletyn "Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna"

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 3cfc8cadec123fccb4bdd7701d070822
buttonBJiOR.png e5e18796dbd8297da365988e37078f0e
buttonEPUAP.png 0879f3ffe0fdb0bc68d2bb72ea2e5d47
buttonNEWSLETTER.png f23589a52cc359910d97b07f99cbe65c
buttonBIP2.png 0963a9be03b500c8c8d1ea6c52c0dd9c
buttonTwitter.png e5743f36efcdaaf532fa5e9af1de380a