Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png ac2595edc92b724aecab5d2f24740d02
orzel.png 15c27669b7d5ba066b8e4fd26e8f84b8
pl
en
top news port mstr
 
Działalność informacyjna
04-04-2016

Zgodnie z art. 110 pkt 6)  ustawy - Prawo atomowe, Prezes PAA prowadzi działania związane z informacją społeczną, edukacją i popularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną i prawną w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Działalność ta obejmuje przekazywanie ludności informacji na temat promieniowania jonizującego i jego oddziaływania na zdrowie człowieka i na środowisko oraz o możliwych do zastosowania środkach w przypadku zdarzeń radiacyjnych - z wyłączeniem promocji wykorzystania promieniowania jonizującego, a w szczególności promocji energetyki jądrowej.

W 2014 r. Państwowa Agencja Atomistyki przyjęła strategię komunikacji do 2018 r. Dokument ten stanowi podstawę do planowania rozwoju narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych PAA. 

Do przykładów działań informacyjnych reailzowanych przez Prezesa PAA zaliczyć można:

Prezentację multimedialną o zadaniach i organizacji PAA
Raport roczny Prezesa PAA
Konto Rzecznika Prasowego Prezesa PAA w serwisie Twitter 
Newsletter PAA
Biuletyn "Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna"

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png c8948a51ab22b0c6ecb8ae6de46a486e
buttonBJiOR.png 93d29286f59b7cb245fd0c096dcba062
buttonEPUAP.png 1071dfb9f137427120d2ecf4fd0f37c2
buttonNEWSLETTER.png d524a9c75580336070dab9a8be0945ba
buttonBIP2.png 44371c13b4612e10023283bd4449d3b5
buttonTwitter.png fded1e005e55192633d2524296499ce6