Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png 81631cd2bcb3d716830b50294c09047a
orzel.png cde7445c63c5fe2621f9770465567d2d
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png ffbcdc7aa6667f3c1aa026a408056cf0
Działalność informacyjna
04-04-2016

Zgodnie z art. 110 pkt 6)  ustawy - Prawo atomowe, Prezes PAA prowadzi działania związane z informacją społeczną, edukacją i popularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną i prawną w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Działalność ta obejmuje przekazywanie ludności informacji na temat promieniowania jonizującego i jego oddziaływania na zdrowie człowieka i na środowisko oraz o możliwych do zastosowania środkach w przypadku zdarzeń radiacyjnych - z wyłączeniem promocji wykorzystania promieniowania jonizującego, a w szczególności promocji energetyki jądrowej.

W 2014 r. Państwowa Agencja Atomistyki przyjęła strategię komunikacji do 2018 r. Dokument ten stanowi podstawę do planowania rozwoju narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych PAA. 

Do przykładów działań informacyjnych reailzowanych przez Prezesa PAA zaliczyć można:

Prezentację multimedialną o zadaniach i organizacji PAA
Raport roczny Prezesa PAA
Konto Rzecznika Prasowego Prezesa PAA w serwisie Twitter 
Newsletter PAA
Biuletyn "Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna"

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png c65f2f39ef98a497c64dc5158ba26d0e
buttonBJiOR.png 3cd52fd13706d36c476282d19586a046
buttonEPUAP.png d1456b44fc4d3ca446dc3b94586aa2c2
buttonNEWSLETTER.png 90f8dd59a79e3f0d241632ea919d9d04
buttonBIP2.png 3dd374a9f684344b659be7b1211d5eb0
buttonTwitter.png 2aa1ad5e00173c3a4763b546ec827fc0