Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png b9a6ada27071c8f51ffa1266a1288175
orzel.png 19efb4232660256a7896131e86326ba6
pl
en
top news port mstr
 
Działalność informacyjna
04-04-2016

Zgodnie z art. 110 pkt 6)  ustawy - Prawo atomowe, Prezes PAA prowadzi działania związane z informacją społeczną, edukacją i popularyzacją oraz informacją naukowo-techniczną i prawną w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Działalność ta obejmuje przekazywanie ludności informacji na temat promieniowania jonizującego i jego oddziaływania na zdrowie człowieka i na środowisko oraz o możliwych do zastosowania środkach w przypadku zdarzeń radiacyjnych - z wyłączeniem promocji wykorzystania promieniowania jonizującego, a w szczególności promocji energetyki jądrowej.

W 2014 r. Państwowa Agencja Atomistyki przyjęła strategię komunikacji do 2018 r. Dokument ten stanowi podstawę do planowania rozwoju narzędzi informacyjnych i komunikacyjnych PAA. 

Do przykładów działań informacyjnych reailzowanych przez Prezesa PAA zaliczyć można:

Prezentację multimedialną o zadaniach i organizacji PAA
Raport roczny Prezesa PAA
Konto Rzecznika Prasowego Prezesa PAA w serwisie Twitter 
Newsletter PAA
Biuletyn "Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna"

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png abac1f3499e551c479aeb0ec1eb69971
buttonBJiOR.png 7e8486a8dbc0a1e6894666a166d467ce
buttonEPUAP.png 6241e234353a9b32f310d324e58ab24b
buttonNEWSLETTER.png ab3bcd7da3f5afc3d5fa8744822be8b6
buttonBIP2.png a9799075a042e61525ae367d570c3a2b
buttonTwitter.png f064857a7305c62401f258e27dabe122