Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png a007b91f6c274c88d1374784ab753752
orzel.png 782cc003477ace3959f8b53d67e48941
pl
en
top news port mstr
 
Działalność ze źródłami promieniowania jonizującego
15-04-2015

Wykonywanie działalności, związanej z rzeczywistym i potencjalnym narażeniem na promieniowanie jonizujące od sztucznych źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego, jest dopuszczalne po zastosowaniu określonych w przepisach środków dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony życia i zdrowia ludzi, jak również bezpieczeństwa mienia i ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 63 ust..1 ustawy Prawo atomowe działalność taka podlega - w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej - nadzorowi i kontroli organów państwowych z wyjątkiem przypadków określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia (Dz. U. Nr 137, poz.1153).

Do podstawowych zadań Prezesa PAA w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące należy:

  • udzielanie zezwoleń i podejmowanie innych decyzji w sprawach związanych z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, poprzedzone analizą i oceną przedkładanych przez użytkowników źródeł promieniowania jonizującego wniosków i dołączonej do nich dokumentacji
  • przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność związaną z narażeniem.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 9218398d85a9a11108b19d22ba572985
buttonBJiOR.png 2f5c648e5cd96c4d16e759120e83f544
buttonEPUAP.png 3c2f0e604ebe679daf11d8662116ce83
buttonNEWSLETTER.png 47d3e9a895e50fbe95d32dca12c8ddf1
buttonBIP2.png 268c5b7f9ddb38a5ceaed71b171be2ac
buttonTwitter.png 3d3491c0c1fbe7636693c4e062d4d74b