Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png aba41cd4222cfd6002632c7156f35e7f
orzel.png f90fc8e9a6813b649d640ce6d71f4bb8
pl
en
top news port mstr
 
konsultacje baner FP.png 812465213d958612d71d6fd0713346fd
Działalność ze źródłami promieniowania jonizującego
04-04-2016

Wykonywanie działalności, związanej z rzeczywistym i potencjalnym narażeniem na promieniowanie jonizujące od sztucznych źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego, jest dopuszczalne po zastosowaniu określonych w przepisach środków dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony życia i zdrowia ludzi, jak również bezpieczeństwa mienia i ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 63 ust..1 ustawy Prawo atomowe działalność taka podlega - w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej - nadzorowi i kontroli organów państwowych z wyjątkiem przypadków określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia (Dz. U. Nr 137, poz.1153).

Do podstawowych zadań Prezesa PAA w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące należy:

  • udzielanie zezwoleń i podejmowanie innych decyzji w sprawach związanych z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, poprzedzone analizą i oceną przedkładanych przez użytkowników źródeł promieniowania jonizującego wniosków i dołączonej do nich dokumentacji
  • przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność związaną z narażeniem.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 2cb1e1f3a9744579b129980f01c3f7e5
buttonBJiOR.png c5f29234ac19cac29ea55af26081ec36
buttonEPUAP.png f1ddd57644805c004e86bdb091975420
buttonNEWSLETTER.png 97a4237238bacd196ab3833792d271a8
buttonBIP2.png 10959bc464ead5213d1c9319400556b6
buttonTwitter.png cbc4f7a0e8d1079112f537f768323da2