Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png 9ac3e7c64cfac6ff3346d89dab8c0fdb
orzel.png 80368de1b801a523bb2da5b8a89aa50e
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 4ce643c08e48df69854191c5b531d1ba
Działalność ze źródłami promieniowania jonizującego
04-04-2016

Wykonywanie działalności, związanej z rzeczywistym i potencjalnym narażeniem na promieniowanie jonizujące od sztucznych źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego, jest dopuszczalne po zastosowaniu określonych w przepisach środków dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony życia i zdrowia ludzi, jak również bezpieczeństwa mienia i ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 63 ust..1 ustawy Prawo atomowe działalność taka podlega - w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej - nadzorowi i kontroli organów państwowych z wyjątkiem przypadków określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia (Dz. U. Nr 137, poz.1153).

Do podstawowych zadań Prezesa PAA w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące należy:

  • udzielanie zezwoleń i podejmowanie innych decyzji w sprawach związanych z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, poprzedzone analizą i oceną przedkładanych przez użytkowników źródeł promieniowania jonizującego wniosków i dołączonej do nich dokumentacji
  • przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność związaną z narażeniem.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 13d689255c93136a0b31fed0ab94d445
buttonBJiOR.png 5abcbe436cb9b63c1b5646b893db414e
buttonEPUAP.png 0b669f1a1de2025526f4440cfa384f40
buttonNEWSLETTER.png 6704280aa1c43c9150dedb4cb934bef1
buttonBIP2.png 494cbfaff9db0eaabf7ce5a26bfa53bb
buttonTwitter.png 8ae4089db6c7c3b22207dc9c56dc1b15