Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png 1e70c5626ba210dc2df105813a5d445b
orzel.png 4753c06fe455f2040fd15fbeecd8a6ad
pl
en
top news port mstr
 
Działalność ze źródłami promieniowania jonizującego
04-04-2016

Wykonywanie działalności, związanej z rzeczywistym i potencjalnym narażeniem na promieniowanie jonizujące od sztucznych źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego, jest dopuszczalne po zastosowaniu określonych w przepisach środków dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony życia i zdrowia ludzi, jak również bezpieczeństwa mienia i ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 63 ust..1 ustawy Prawo atomowe działalność taka podlega - w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej - nadzorowi i kontroli organów państwowych z wyjątkiem przypadków określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia (Dz. U. Nr 137, poz.1153).

Do podstawowych zadań Prezesa PAA w zakresie sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące należy:

  • udzielanie zezwoleń i podejmowanie innych decyzji w sprawach związanych z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, poprzedzone analizą i oceną przedkładanych przez użytkowników źródeł promieniowania jonizującego wniosków i dołączonej do nich dokumentacji
  • przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność związaną z narażeniem.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png d5c42b27e7db8d15589d617b572984b4
buttonBJiOR.png 47cdb69dd1561d3ed86b9dc0fbafad4a
buttonEPUAP.png daf703566da2020b47bb729d40dc5934
buttonNEWSLETTER.png 59b9454b53d767ba29925264629ddf5b
buttonBIP2.png 6186bc7dcce8a3f0a0ff01843afb4e78
buttonTwitter.png 1126a01ae11eec6f945860d2a8fe8b73