Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

1
2
3
4
5
logo.png 527da9df3824c278c0081630c8ced513
orzel.png beabf324e3b4d7794030da1fb3df2831
pl
en
top news port mstr
 
konsultacje baner FP.png b63e6208cc01b2c7c5a35e3a40bc8f46
Uprawnienia pracownicze
04-04-2016

Zarówno w obiektach jądrowych, jak i innych jednostkach organizacyjnych, w których występuje narażenie na promieniowanie jonizujące, na określonych stanowiskach mogą być zatrudniane osoby mające uprawnienia państwowe nadawane przez Prezesa PAA, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1022). Przepisy te wdrażają postanowienia dyrektywy 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. w sprawie podstawowych norm bezpieczeństwa dotyczących ochrony zdrowia przed promieniowaniem jonizującym pracowników i ogółu ludności.

W myśl rozporządzenia warunkiem uzyskania uprawnień jest m.in. odpowiedni stan zdrowia, wykształcenie, praktyka zawodowa, ukończenie wymaganego szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego w zakresie dostosowanym do typu wymaganych uprawnień oraz zdanie egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną Prezesa PAA.

W niektórych przypadkach Prezes PAA może zwolnić  z konieczności odbywania szkolenia (nie może natomiast zwolnić z egzaminu). Warunki dopuszczenia do egzaminu, bez konieczności odbycia szkolenia, określone są w § 6 rozporządzenia z 10 sierpnia 2012 r. (patrz wyżej). Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu bez wymaganego szkolenia powinna wystąpić (lub jej pracodawca - w zależności od rodzaju uprawnień) z wnioskiem do Prezesa PAA o dopuszczenie do egzaminu, dokumentując we wniosku, iż spełnia warunki określone w rozporządzeniu. Odpowiedzi na złożony wniosek Prezes PAA udziela w terminie 30 dni.

Szczegółowe informacje o procesie uzyskiwania uprawnień pracowniczych

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png f5440389f21a93e6b67fb1f8ded7c68d
buttonBJiOR.png 787859fa29cbc2ace03c82b0c5e46a7d
buttonEPUAP.png d9d077a711169deb1fb7c52c0c2c70f1
buttonNEWSLETTER.png 87993c40e9d4f9bd9dd494db1bfedd9d
buttonBIP2.png 989cf946c0d8d6f8819f28faf95be781
buttonTwitter.png f21ee0e43de06644c97bfc875d7cab6e