Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png ed1ce3a94701cd8f378a54d0273cb813
orzel.png 7ce86a737b5bfcc59439ed6d28ccc6cc
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png fe05738ef0f261a8a6942641913e9b11
Prezes PAA uczestniczy w spotkaniu WENRA
27-10-2017

W dniach 25-26 października, p.o. Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki Andrzej Przybycin wziął udział w spotkaniu plenarnym Zachodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Regulatorów Jądrowych WENRA odbywającym się w Holandii.

Szefowie urzędów dozoru jądrowego omawiali szereg zagadnień związanych z bieżącymi pracami stowarzyszenia, szczególnie harmonizacją wymogów bezpieczeństwa dla elektrowni jądrowych oraz wymianą doświadczeń i wniosków z bieżącej działalności regulacyjnej wobec  tych obiektów.

W trakcie spotkania Prezes PAA przedstawił istotne kwestie dot. działalności dozoru jądrowego w 2017 r. Podkreślił, że zarówno misja weryfikacyjna IRRS (Zintegrowany Przegląd Dozoru Jądrowego) jak i misja ARTEMIS (Zintegrowany Przegląd Postępowania z Wypalonym Paliwem Jądrowym i Odpadami Promieniotwórczymi), które zostały przeprowadzone w Polsce przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, wykazały, że krajowy dozór jądrowy jest dobrze przygotowany do pełnionych zadań.

Polska ma w WENRA status obserwatora.

***

WENRA (Western European Nuclear Regulators Association) grupuje szefów urzędów dozoru jądrowego państw członkowskich Unii Europejskiej posiadających elektrownie jądrowe oraz Szwajcarii (łącznie siedemnaście państw). Celem działalności stowarzyszenia jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa elektrowni jądrowych i innych obiektów jądrowego cyklu paliwowego (przede wszystkim związanych z gospodarką wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi).

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 087b4155694417e0828be0cd6e7e8d11
buttonBJiOR.png 58b4b41548925a2b81530f74affaf1fd
buttonEPUAP.png 703611be726f5dc23be2c53f17f5e6a2
buttonNEWSLETTER.png 2bb097f1ad842ff598e271a20aa556c3
buttonBIP2.png 7f029d77def54366a0673c599bb96142
buttonTwitter.png 9df4ebeeb96420808708ed124b7d1027