Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png e09ad9cb986edf3102f5ce571d1e117e
orzel.png e75304ce5de688e613ef188e35f35366
pl
en
top news port mstr
 
Sytuacja radiacyjna w Polsce i Europie normalna
05-09-2017

W Polsce od kilku dni pojawiają się fałszywe informacje na temat "chmury promieniotwórczej" i skażenia promieniotwórczego w związku z domniemaną awarią elektrowni jądrowej w Belgii.

Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że są one nieprawdziwe. Nie było awarii reaktora jądrowego w Belgii. Nie doszło do żadnych uwolnień substancji promieniotwórczych. Nie ma skażenia ani na terenie Polski, ani innych państw europejskich.

Zachęcamy do sprawdzenia bieżącej sytuacji radiacyjnej tutaj:

Polska:

http://paa.gov.pl/monitoring.html

Europa:

https://rem.jrc.ec.europa.eu/RemWeb/Activities.aspx?id=Eurdep

Państwowa Agencja Atomistyki jako dozór jądrowy prowadzi bieżący monitoring sytuacji radiacyjnej kraju 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Nie nastąpiło jakiekolwiek podwyższenie poziomu promieniowania jonizującego nad terytorium Polski. Z danych monitoringowych Komisji Europejskiej (system EURDEP) wynika, że sytuacja radiacyjna w Europie również nie odbiega od normy (brak zagrożenia radiacyjnego).

Więcej informacji:

Oficjalny komunikat PAA

Komunikat PAA na stronie Ministerstwa Zdrowia

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 6fb075008c420d1387e6f073aa3a629a
buttonBJiOR.png eda44d7eb6a8fae474952b427af465ac
buttonEPUAP.png c642bb1a1d40facd8f730bb867a94125
buttonNEWSLETTER.png 4b8da96f39808637f52703e55b977168
buttonBIP2.png 436bf10b4ab7188ec28623033a8a45a9
buttonTwitter.png 42ee8de0427e03139a740db3de4f5b1f