Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png f6c49cc4b197ad49d65a6f2ace087392
orzel.png e36fd130c7018c824e82154ca537589f
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 779d414396a51e6f9ccbde25987958b3
Sytuacja radiacyjna w Polsce i Europie normalna
05-09-2017

W Polsce od kilku dni pojawiają się fałszywe informacje na temat "chmury promieniotwórczej" i skażenia promieniotwórczego w związku z domniemaną awarią elektrowni jądrowej w Belgii.

Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że są one nieprawdziwe. Nie było awarii reaktora jądrowego w Belgii. Nie doszło do żadnych uwolnień substancji promieniotwórczych. Nie ma skażenia ani na terenie Polski, ani innych państw europejskich.

Zachęcamy do sprawdzenia bieżącej sytuacji radiacyjnej tutaj:

Polska:

http://paa.gov.pl/monitoring.html

Europa:

https://rem.jrc.ec.europa.eu/RemWeb/Activities.aspx?id=Eurdep

Państwowa Agencja Atomistyki jako dozór jądrowy prowadzi bieżący monitoring sytuacji radiacyjnej kraju 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Nie nastąpiło jakiekolwiek podwyższenie poziomu promieniowania jonizującego nad terytorium Polski. Z danych monitoringowych Komisji Europejskiej (system EURDEP) wynika, że sytuacja radiacyjna w Europie również nie odbiega od normy (brak zagrożenia radiacyjnego).

Więcej informacji:

Oficjalny komunikat PAA

Komunikat PAA na stronie Ministerstwa Zdrowia

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png d75d1a1b774988c4bd4d73d0d8c8be60
buttonBJiOR.png 3ec08311aef4e5ca29b7907dd2968d50
buttonEPUAP.png 8d079f5a32f6a89149d5399b424f08f2
buttonNEWSLETTER.png 7af9862359114f9e73019532dfd33f23
buttonBIP2.png fb2586f07da52e9587b523c3bfae9c22
buttonTwitter.png 5fa9fbcbae792494cc59c0c038c3bdf5