Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 1ee0bdaa2a0fc86369eef4c14ecff5e1
orzel.png 47fbaf367d2813a1fd6c34d7a31baeca
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png 15363712cf1ac1d9ec754c91e5bf8cc9
Komunikat - w elektrowni Tihange w Belgii nie było awarii
02-09-2017
W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi bezpieczeństwa belgijskiej elektrowni jądrowej Tihange, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że na terenie elektrowni nie doszlo do awarii, a w związku z tym nie istnieje jakiekolwiek zagrożenie radiacyjne. Dystrybucja tabletek ze stabilnym jodem na terenie okolic elektrowni jest działaniem wynikającym z polityki bezpieczeństwa i nie wynika z jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej. Dzięki temu mieszkańcy są wyposażeni w środki bezpieczeństwa, gdyby do ewentualnej awarii doszło kiedykolwiek w przyszłości.  
 
Uwzględniając powyższe, nie należy podejmować żadnych działań, a w szczególności przyjmować preparatów z jodem na własną rękę.  

Cytowane w informacjach medialnych "mikropęknięcia" w reaktorze elektrowni jądrowej Tihange są w istocie drobnymi, powierzchniowymi (kilka milimetrów) pęknięciami w grubej na kilkanaście centymetrów stalowej obudowie zbiornika ciśnieniowego reaktora. Pierwsze z nich zostały wykryte w 2012 r. i wtedy też zostały one gruntownie przebadane przez belgijski urząd dozoru jądrowego FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle). Wyniki tych analiz wskazują, że pęknięcia nie mają wpływu na bezpieczeństwo reaktora. Obecnie elektrownia pracuje normalnie.

Państwowa Agencja Atomistyki jako dozór jądrowy prowadzi bieżący monitoring sytuacji radiacyjnej kraju 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Nie nastąpiło jakiekolwiek podwyższenie poziomu promieniowania jonizującego nad terytorium Polski. Z danych monitoringowych Komisji Europejskiej (system EURDEP) wynika, że sytuacja radiacyjna w Europie również nie odbiega od normy (brak zagrożenia radiacyjnego).
 
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 3a15bd067cbe00a97b5d4e8ca1c3bcd4
buttonBJiOR.png 97c95a459f854d4e9a74e8ad0fe1efee
buttonEPUAP.png 3ce6b8b73d752c5b6345d99e341ca700
buttonNEWSLETTER.png 1427e9c712d51d98496fbfbadcd16d64
buttonBIP2.png 12abae1a898dc6e1de5ca2926dce053a
buttonTwitter.png abd51662f773f0a1dc66fd409c03bcdd