Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 2cd63def26a2ef3d51f6d683288ab757
orzel.png 54787d1a78ae91d072ab3e9648acb964
pl
en
top news port mstr
 
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych zawarli porozumienie o współpracy
20-07-2017

W dniu 20 lipca Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych zawarli porozumienie o współpracy.

Porozumienie ma na celu poprawę gotowości Stron Porozumienia do reagowania w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych poprzez bieżącą wymianę informacji o sytuacji radiacyjnej kraju oraz współpracę bieżącą, realizowaną w formie uczestnictwa w szkoleniach i ćwiczeniach, konsultacje i wymianę doświadczeń dotyczących rozwiązań technicznych i systemowych podczas likwidacji skutków zdarzeń radiacyjnych i konsultacje wzajemne przy opracowywaniu projektów nowych metodyk i procedur w zakresie ochrony radiologicznej.

Porozumienie ze strony PAA podpisał Prezes Andrzej Przybycin, zaś ze strony Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dywizji Jarosław Mika.

Prezes PAA Andrzej Przybycin składa podpis pod porozumieniem

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 660026d230c8ef729768ea8191affdbf
buttonBJiOR.png b7c8fb5b191e0db5b0ac6320be28334b
buttonEPUAP.png 0bdad6cf45542dca6d460ef1d9f3e4b5
buttonNEWSLETTER.png 1798ca783765fa3548a28466fc15362a
buttonBIP2.png b39ac1ca7885639de6e8564e9e32c320
buttonTwitter.png e88e9d2ba44903038136d40a2024fc8a