Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png b92f123d89c8c383ad209a70e708c024
orzel.png b4d745e5abb6fada7b3e69ee45da150e
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png eca6a16ad4067fad3e65ca0b28dc1a23
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych zawarli porozumienie o współpracy
20-07-2017

W dniu 20 lipca Prezes Państwowej Agencji Atomistyki i Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych zawarli porozumienie o współpracy.

Porozumienie ma na celu poprawę gotowości Stron Porozumienia do reagowania w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych poprzez bieżącą wymianę informacji o sytuacji radiacyjnej kraju oraz współpracę bieżącą, realizowaną w formie uczestnictwa w szkoleniach i ćwiczeniach, konsultacje i wymianę doświadczeń dotyczących rozwiązań technicznych i systemowych podczas likwidacji skutków zdarzeń radiacyjnych i konsultacje wzajemne przy opracowywaniu projektów nowych metodyk i procedur w zakresie ochrony radiologicznej.

Porozumienie ze strony PAA podpisał Prezes Andrzej Przybycin, zaś ze strony Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dywizji Jarosław Mika.

Prezes PAA Andrzej Przybycin składa podpis pod porozumieniem

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png 07901031410e30d7da46c976c3a72efc
buttonBJiOR.png cf2e52aa2bdab66f5816d3618e0f0426
buttonEPUAP.png 88c08bb096fd7cfae8d787c1fe47d907
buttonNEWSLETTER.png 815879a8579d99b87b7d41086b3b145a
buttonBIP2.png 2cbb4bc402e6b5f8fdd4700008450696
buttonTwitter.png a0c6cf0f44b8bc8f591d6137130fddce