Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 9cada1d001fb2e763dd7f51b9808e501
orzel.png af15bc559a4b0802bbfabe5bb54e767f
pl
en
top news port mstr
 
konsultacje baner FP.png c01a5adf5cfe1c36e1c828b64b92e28f
Prezes PAA uczestniczy w Konferencji Informacji Dozorowej
17-03-2017

Prezes PAA Andrzej Przybycin wziął udział w Konferencji Informacji Dozorowej (Regulatory Information Conference) organizowanej przez Komisję Dozoru Jądrowego USA (US NRC). Spotkanie, którego głównym tematem są metody rozpowszechniania wiedzy nt. działalności urzędów dozorowych, odbyło się w dniach 15-16 marca 2017 r.

Spotkanie było również okazją do wzmocnienia dwustronnej współpracy PAA i US NRC, której podstawą jest porozumienie podpisane w 2010 r. i zaktualizowane w 2016 r. W związku z tym Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z Przewodniczącą US NRC Kristine Svinicki oraz komisarzem Jeffem Baranem. W trakcie rozmów podkreślił, że Polska jest krajem rozpoczynającym swój projekt energetyki jądrowej, z czym wiąże się potrzeba ciągłego zwiększania kompetencji krajowego dozoru jądrowego. Dlatego doświadczenia płynące ze współpracy z US NRC mają duże znaczenie dla PAA. Szczególnie istotne są staże pracowników z Polski na stanowiskach pracy związanych z działalnością dozorową w Stanach Zjednoczonych.

Coroczna Konferencja Informacji Dozorowej jest największym wydarzeniem organizowanym przez US NRC. Gromadzi ponad 3000 uczestników z ponad 30 państw świata, którzy reprezentują różne grupy interesariuszy dozoru jądrowego: rządy, organizacje przemysłowe, agencje międzynarodowe oraz przedstawicieli społeczeństwa. Dwudniowe spotkanie daje możliwość dzielenia się informacjami i doświadczeniami w zakresie działalności i procesów dozorowych.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 2ece0e3928a59fda5f4879358356b773
buttonBJiOR.png 49d798be2d1a185028325ab58a1a8f30
buttonEPUAP.png e3fe6e652bc4919b6cc627ae9054f5a7
buttonNEWSLETTER.png 5adddf056e52aedf777c1c344b89d8d2
buttonBIP2.png 4c3a57503f9fe8e7a6d02658aa52c21b
buttonTwitter.png 3527e15e2204c65c84d1c93911a05aa2