Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png e5ab9d4f13c5bc8c91ece949a13f9944
orzel.png 1fba5a9cf9bcc4838c73f1eb0c7c4ee8
pl
en
top news port mstr
 
Międzynarodowe Forum Współpracy Dozorowej wspiera PAA przy uruchamianiu symulacji oceny bezpieczeństwa elektrowni jądrowej
17-02-2017

10 lutego Prezes PAA Andrzej Przybycin przyjął Bismarka Mzubanzi Tyobekę, Prezesa Urzędu Dozoru Jądrowego RPA, pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Forum Współpracy Dozorowej (Regulatory Cooperation Forum, RCF), które udziela wsparcia eksperckiego PAA w przygotowaniach do procesu licencjonowania elektrowni jądrowej.

W trakcie spotkania omówiono zaangażowanie Forum na rzecz przeprowadzenia w PAA symulacji oceny bezpieczeństwa elektrowni jądrowej. Ćwiczenie, którego przeprowadzenie potrwa około roku, pozwoli wzmocnić zdolności PAA do oceny dokumentacji projektowej, jaka zostanie złożona wraz z wnioskiem o zgodę na budowę elektrowni jądrowej.

Przedstawiciele PAA oraz RCF omówili również dalszą współpracę przy organizacji zagranicznych staży stanowiskowych dla inspektorów PAA.

Międzynarodowe Forum Współpracy Dozorowej skupia urzędy dozoru jądrowego z państw realizujących programy jądrowe. Jego zadaniem jest promowanie i wymiana wiedzy oraz doświadczenia regulacyjnego poprzez współpracę międzynarodową, przy zastosowaniu standardów bezpieczeństwa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 263d377575a61eea937558f996c46782
buttonBJiOR.png 8ca02615bfba0bf63c71886d9de32caf
buttonEPUAP.png 9e6b8446111c35c7678d80133f6f5165
buttonNEWSLETTER.png ab27fd954cd848ecd4da076137e732e7
buttonBIP2.png e931513bce1d241e7256d67c50de833d
buttonTwitter.png 80bfdd6144c416c865003b439f50545c