Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 30eff93d159f9aa22aa3cdc2b09b2492
orzel.png 0a076d38b18b422d203b94c2dc334f5f
pl
en
top news port mstr
 
PAA wzmacnia współpracę z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
16-02-2017

14 lutego Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z Markiem Posobkiewiczem, Głównym Inspektorem Sanitarnym. W trakcie rozmów podsumowano dotychczasową współpracę oraz wyznaczono jej kierunki na przyszłość.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, współdziałają na podstawie porozumienia z 2005 r. w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych. W trakcie spotkania ustalono, że porozumienie będące podstawą dotychczasowej współpracy zostanie zaktualizowane.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 39e811f6542048746f652cf8b18bc61a
buttonBJiOR.png 1c90aa143e00a2f6dcd5df3d6fcc0497
buttonEPUAP.png f5a0bc0a1a7c2f6c2407bb3c4952679d
buttonNEWSLETTER.png 8b8bd0c6f0c5f4c916661197cbe7f454
buttonBIP2.png b311c5b152ca0e3b8c7ada350d8b24d0
buttonTwitter.png 1e39b885151cdc2b1b1193ea6299d87f