Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png b79e323cff736b8268d566a48cbf2fc6
orzel.png 3f1b3ff246fe9559dc97f24d045dbd64
pl
en
top news port mstr
 
PAA wzmacnia współpracę z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
16-02-2017

14 lutego Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z Markiem Posobkiewiczem, Głównym Inspektorem Sanitarnym. W trakcie rozmów podsumowano dotychczasową współpracę oraz wyznaczono jej kierunki na przyszłość.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, współdziałają na podstawie porozumienia z 2005 r. w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych. W trakcie spotkania ustalono, że porozumienie będące podstawą dotychczasowej współpracy zostanie zaktualizowane.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016.png 8ff94f661d8117559382498d8c0fa868
buttonBJiOR.png 07eaee17e0ded6483ae9778a35d9b763
buttonEPUAP.png 11d5a7dfdb726650bca5e6ff22efc955
buttonNEWSLETTER.png b0926fd692d9975a8cecd0f847947410
buttonBIP2.png 29f6a74de8b12b0d5d29c01570eb4144
buttonTwitter.png cae5a9e9cb40c043be10e1cdfc88e80d