Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png e03f2e565d85ef10ca09b6239f1ebecb
orzel.png 0aaadacfcecf76eef4d0c55e557cf074
pl
en
top news port mstr
 
PAA wzmacnia współpracę z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
16-02-2017

14 lutego Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z Markiem Posobkiewiczem, Głównym Inspektorem Sanitarnym. W trakcie rozmów podsumowano dotychczasową współpracę oraz wyznaczono jej kierunki na przyszłość.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, współdziałają na podstawie porozumienia z 2005 r. w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych. W trakcie spotkania ustalono, że porozumienie będące podstawą dotychczasowej współpracy zostanie zaktualizowane.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png d3f7c8c6f75eb651001f68371feeb004
buttonBJiOR.png 579d420cadc7914b9e9dfad118456e16
buttonEPUAP.png 8d2ad2d5eaeeb500624e792f0fa5527b
buttonNEWSLETTER.png dea8c0ca9da47fb5b8da82e26ec753c6
buttonBIP2.png 6c26da15318c6bb6a24d11889fd510f8
buttonTwitter.png 21d4e6140aad2da3712b0385ab48dae8