Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png f8e8381639d20b483aaa452ebbea8f93
orzel.png 7e960a64b7a56e61183949321b403d31
pl
en
top news port mstr
 
banner zmiana adresu.png bde9b9825c03d730a6ec1a5ea0f6f6cc
PAA wzmacnia współpracę z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
16-02-2017

14 lutego Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z Markiem Posobkiewiczem, Głównym Inspektorem Sanitarnym. W trakcie rozmów podsumowano dotychczasową współpracę oraz wyznaczono jej kierunki na przyszłość.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, współdziałają na podstawie porozumienia z 2005 r. w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych. W trakcie spotkania ustalono, że porozumienie będące podstawą dotychczasowej współpracy zostanie zaktualizowane.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png e643ec8bc2a436f6325896d099013e52
buttonBJiOR.png 63f882e19d32a40301dc00f362bc158e
buttonEPUAP.png edc49d74cc7b02e688a2cdcc5f263df3
buttonNEWSLETTER.png e7d2e2bd7fccfa712583a986c933c833
buttonBIP2.png d2fb46ac5c3b40ce6fd1597a8a3d839b
buttonTwitter.png 288b191a9134908cd9ac7fc9369e58bd