Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 2af513daa4627cb2e5256a0aa5e18296
orzel.png 82057a08c530eb3d80d0483ddcc9d3f4
pl
en
top news port mstr
 
PAA wzmacnia współpracę z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
16-02-2017

14 lutego Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z Markiem Posobkiewiczem, Głównym Inspektorem Sanitarnym. W trakcie rozmów podsumowano dotychczasową współpracę oraz wyznaczono jej kierunki na przyszłość.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, współdziałają na podstawie porozumienia z 2005 r. w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych. W trakcie spotkania ustalono, że porozumienie będące podstawą dotychczasowej współpracy zostanie zaktualizowane.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT2016transparent.png ed878dea850c799df4e9c19bac9e2d40
buttonBJiOR.png 284c1f391c4b65a72ebcbe333c208af0
buttonEPUAP.png 554d2bfe3ff03893866b3a6b909b2c0e
buttonNEWSLETTER.png c81ec048837675ce635aa01a198909db
buttonBIP2.png 91e4979fff2c94fedc6b15a87f0dab04
buttonTwitter.png 0343189d37693fad1baafd528ef71f6d