Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 52db453136a23cb9206315a7205e6566
orzel.png e499323e5b54885e5d804df13ec6a285
pl
en
top news port mstr
 
PAA wzmacnia współpracę z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
16-02-2017

14 lutego Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z Markiem Posobkiewiczem, Głównym Inspektorem Sanitarnym. W trakcie rozmów podsumowano dotychczasową współpracę oraz wyznaczono jej kierunki na przyszłość.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, współdziałają na podstawie porozumienia z 2005 r. w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych. W trakcie spotkania ustalono, że porozumienie będące podstawą dotychczasowej współpracy zostanie zaktualizowane.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 6aa09f310d21874807c8a6500cd78f28
buttonBJiOR.png 71e9afffb69d0403884a903829f6faf0
buttonEPUAP.png 1f636c162aabd6e0c507fa364255a468
buttonNEWSLETTER.png 4c6546a23e0bc4b75fdcc5c142713173
buttonBIP2.png c3663d40507865a7d1f66ad1655464f7
buttonTwitter.png ef96aeeaa38072ac66879570d47742a5