Państwowa Agencja Atomistyki - paa.sam3.pl

logo.png 3616e0dadf85d08bb199b38241720455
orzel.png 71c5917a269f65ec3d9bb44c4a85fa85
pl
en
top news port mstr
 
konsultacje baner FP.png 5f82819e1c73a7a57b56b2818c66436b
PAA wzmacnia współpracę z Głównym Inspektoratem Sanitarnym
16-02-2017

14 lutego Prezes PAA Andrzej Przybycin spotkał się z Markiem Posobkiewiczem, Głównym Inspektorem Sanitarnym. W trakcie rozmów podsumowano dotychczasową współpracę oraz wyznaczono jej kierunki na przyszłość.

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Główny Inspektorat Sanitarny, pełniący rolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, współdziałają na podstawie porozumienia z 2005 r. w trzech dziedzinach związanych z ochroną radiologiczną. Pierwszą z nich jest pomiar skażeń promieniotwórczych w środowisku, artykułach rolno-spożywczych i produktach żywnościowych, drugą, stosowanie źródeł promieniowania jonizującego oraz trzecią – postępowanie w sytuacjach zdarzeń radiacyjnych. W trakcie spotkania ustalono, że porozumienie będące podstawą dotychczasowej współpracy zostanie zaktualizowane.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
buttonRAPORT.png 8121fc2435a7274990ccb506e16393c5
buttonBJiOR.png e519933e5db9e948a18ec7b8f68e52c8
buttonEPUAP.png ae590b35a6c6a4adbfbb56a043613dad
buttonNEWSLETTER.png 840adb98a6120a6bac64c79e274eead7
buttonBIP2.png 0e449441c02ba6e5d8d397fefe473339
buttonTwitter.png bdf252124d51f9059797288207eaa38a